fg
Volum IX |

Metalele grele identificate în particulele în suspensie în mediul urban din Bruxelles în week-end-uri

Rezumat: În ultima perioadă, a existat o preocupare mai intensă pentru studiul particulelor atmosferice, mai ales pentru o cunoaştere mai aprofundată a transporturilor pe termen lung şi sub aspectul impactului diverselor elemente ale litosferei asupra poluării atmosferice. În apropierea nivelului suprafeţei terestre, un strat destul de subţire al litosferei şi atmosferei, pe ambele laturi ale interfaţei lor, servesc drept bază a activităţii şi vieţii umane. Atât litosfera, cât şi atmosfera sunt reciproc responsabile pentru păstrarea echilibrului lor natural.
Investigaţiile legate de studiul particulelor atmosferice sunt menite să furnizeze informaţii care să fie necesare pentru implementarea şi eventuala revizuire a standardului european vizând normele de toleranţă pentru protecţia environmentală. În acest scop, OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) şi grupurile de lucru ale UE (Uniunii Europene) care se ocupă de particulele în suspensie solicită informaţii suplimentare în acest domeniu.
Particulele în suspensie ale metalelor grele, în special peste limita normală admisă, pot dăuna sănătăţii populaţiei pe termen lung şi mediu. Obiectivul nostru în cadrul studiului de faţă este să descriem şi să comparăm prezenţa metalelor grele în atmosfera oraşului Bruxelles pe parcursul a trei zile, incluzând sâmbăta, duminica şi lunea, dar şi posibilele lor efecte asupra sănătăţii umane. Metalele grele au fost divizate în trei grupe mari: „elemente foarte periculoase” (Pb, Sb, Cd and As); „elemente puţin dăunătoare sau deloc dăunătoare” (Sn, Cu, Ti, Cs, Bi, Zr, W, Ag, V, Ni and Al) şi micro-elemente (Co, Zn, Mn, Mg and Cr).
Acest studiu a fost realizat pe parcursul unei perioade cuprinse între Septembrie, 2002 până în octombrie, 2003.