fg
Volum IX |

Analiza dinamicii pădurii în zona de contact carpaţi – subcarpaţi prin cartografie istorică în mediu SIG open source. Cazul Bazinului Limpedea (România)

Rezumat: Lucrarea constituie o contribuţie originală, bazată pe compararea diacronică a hărţilor istorice din diferite perioade, cu scopul surprinderii şi cartografierii istoriei peisajului în bazinul hidrografic al pârâului Limpedea (afluent al Argeşului), bazin extins în părţi aproximativ egale în spaţiul puternic antropizat al Subcarpaţilor şi în zona montană. Studiul surprinde atât modificările din depresiunea subcarpatică Arefu – Corbeni, cât şi din zona montană şi mai ales din zona de interferenţă carpatico-subcarpatică. Pentru atingerea scopului propus s-au folosit hărţi la scară mare din perioada 1790-1980, care au fost exploatate în mediu GIS Open Source (Quantum GIS, GRASS, gvSIG, Sextante, MapAnalyst). Interpretarea datelor conţinute în hărţi cu ajutorul tehnicilor GIS a evidenţiat o reducere continuă a pădurilor din spaţiul subcarpatic al bazinului şi înlocuirea acestora cu terenuri agricole, fapt ce a determinat reducerea treptată a gradului de naturalitate. În perioada 1864-1904 a predominat extinderea păşunilor şi fâneţelor în detrimentul pădurilor, iar în partea a doua a secolului XX, suprafeţe tot mai mari de păşuni şi fâneţe au fost transformate în livezi sau areale construite.