fg
Volum IX |

Intensificarea presiunii antropice prin expansiunea spațiului construit în sectorul subcarpatic al văii Prahovei/ Romania (1800-2008)

Rezumat: Prezentul studiu se focusează pe evoluţia presiunii antropice asupra mediului prin extinderea spaţiului construit, printr-o analiză comparativă diacronică a mediului urban şi a mediului rural, detaliată în principal prin două exemple caracteristice: oraşul Breaza şi comuna Cornu. Informaţiile rezultate din hărţile istorice au fost completate prin cartările de pe ortofotoplanuri şi prin expediţii de teren realizate cu GPS-ul. Bazele de date obţinute au fost procesate prin metode statistice şi prin analize corelative, ţinându-se cont de suportul fizico-geografic şi factorii constituenţi cu cea mai mare importanţă în limitarea sau favorizarea vulnerabilităţii spaţiului Subcarpatic analizat.