fg
Volum IX |

Modele matematice utilizate pentru evaluarea vizuală in situ a peisajului – studiu de caz oraşul Sinaia

Rezumat: Scopul acestui studiu este să modifice, să adapteze și să aplice peisajului urban românesc o metodă cantitativă propusă și aplicată în Spania de către Cañas Guerrero (1995). Sunt analizate și evaluate câțiva parametrii specifici și variabilele unui peisaj dat. Apoi, folosind formulele matematice, se obține un rezultat care indică calitatea peisajului studiat.