fg
Volum IX |

Aspecte legate de teritorialitate şi coeziune teritorială în revizuirea PTS şi a Agendei teritoriale – o legătură între geografie şi politică regională

Rezumat: După ce Ungariei i s-a cerut conform Planului Teritorial (PT) și s-a aprobat la ședința ministerială neoficială sub conducerea Germaniei din mai 2007, aceasta și-a asumat responsabilitatea de a evalua și de a revizui PT-ul și să actualizeze Perspectivele Teritoriale asociate ale Statelor Uniunii Europene (PTS). PT-ul are o importanță deosebită, deoarece a fost primul document care a identificat acțiunile comune ale politicii spațiale (teritoriale) orientate în funcție de context la nivelul UE. PTS-ul (ca dovadă de bază a PT-ului) în capitolele sale cele mai sintetizate încearcă să identifice structurile teritoriale integrate ale teritoriului european, inclusiv dimensiunile geografice principale precum dicotomiile nord-sud sau est-vest, policentricitatea și modelele urban-rural. Datorită modificărilor din forțele de acționare și a noilor condiții date de o UE lărgită, atât conținutul, cât și funcția trebuie revizuite. Lucrarea are ca scop introducerea principalelor rezultate ale procesului de revizuire a PT/ PTS-ului cu referire specială la aspectele și tendințele legate de structurile teritoriale ale Uniunii și la structura spațială a Europei. În cele din urmă, vor fi introduse unele soluții care pot ajuta la intensificarea abordări teritoriale care în prezent nu este suficient de puternică în PTS și PT.