fg
Volum IX |

Subsidența cauzată de autoaprinderea haldelor de steril din orașul Anina (România). Studiu preliminar

Rezumat: Arderea subterană necontrolată a cărbunilor, de multe ori rezultat al procesului de autoaprindere, reprezintă un fenomen de risc de dimensiuni locale, dar cu distribuţie la scară globală. Un efect important al acestui tip de arderi este subsidenta terenului. Porozitatea şi dimensiunea particulelor de cărbune din depozit, apa şi oxigenul joacă rolul principal. Haldele de steril din Anina prezintă o situaţie atipică de autoaprindere a cărbunelui mărunt înglobat în structura lor. Cărbunele mărunt apare în haldele distribuite pe toată suprafaţa urbană actuală, acoperite fiind de activităţile umane şi clădiri, astfel încât riscul uman înbracă mai multe forme de manifestare.