fg
Volum IX |

Utilizarea modelului numeric al terenului în analiza potenţialului natural al spaţiului turistic Muntele Mic – Poiana Mărului – Munţii Țarcu, în vederea extinderii şi amenajării domeniului schiabil

Rezumat: Studiul de faţă îşi propune analiza potenţialului natural al regiunii ca premisă pentru amenajarea şi extinderea domeniilor schiabile, în vederea revigorării staţiunilor Muntele Mic şi Poiana Mărului. Factorii utilizați pentru determinarea arealelor optime pentru amenajarea de noi pârtii de schi au fost: altitudinea, panta, expoziţia suprafeţelor faţă de radiaţia solară, durata şi grosimea startului de zăpadă, utilizarea terenului riscul de producere al avalanşelor și gradul de accesibilitate. Factorii au fost standardizați cu ajutorul familiilor de funcții fuzzy pe o scala de la 0 (nefavorabil) la 255 (extrem de favorabil). Doar riscul de producere al avalanşelor a fost considerat factor restrictiv (boolean). Deoarece factorii considerați nu au aceeași importanță s-a utilizat Procedeul Analitic de Ierarhizare (software IDRISI Andes) pentru a stabili ponderea fiecărui factor în parte. Combinarea factorilor s-a realizat prin metoda Weight of Evidence obținându-se harta de probabilitate a amenajării de noi pârtii de schi. Arealele optime au fost considerate cele cu valori de peste 200. Aceste areale sunt localizate pe versantul nordic al Masivului Muntele Mic și al Culmii Nedeia si ar permite dezvoltarea unor domenii schiabile de talia celor din Valea Prahovei. Totodată deschiderea unor noi pârtii de schi și a instalațiilor de transport aferente ar permite conectarea celor două stațiuni, Muntele Mic și Poiana Mărului, ceea ce ar duce la o creștere a atractivității turistice a arealului analizat.