fg
Volum VIII |

Importanţa asimetriei bazinelor hidrografice mici pentru producerea viiturilor în Masivul Rarău

Rezumat: Studiul de faţă abordează o serie de aspecte geomorfologice specifice bazinelor hidrografice de dimensiuni reduse care favorizează, în anumite condiţii, producerea unor viituri cu efecte majore asupra aşezărilor umane. Atenţia noastră a fost direcţionată spre trei bazine hidrografice învecinate, situate într-o zonă montană din nordul Carpaţilor României, unde în ziua de 24 iulie 2008, în urma unor ploi torenţiale, s-au produs viituri majore. Deşi cele trei pâraie Valea Seacă, Izvorul Alb şi Valea Caselor sunt afluenţi de dreapta ai râului Moldova, acestea s-au comportat diferit în timpul viiturii amintite. Situaţia particulară constând în faptul că în bazinul hidrografic Izvorul Alb debitul maxim din timpul viiturii a fost de două ori mai mic decât în cazul celorlalte două bazine între care se află poziţionat. În condiţiile în care cantităţile de precipitaţii primite de cele trei bazine nu au fost diferite iar caracteristicile fizico-geografice sunt asemănătoare s-a efectuat analiza morfometrică a celor trei bazine hidrografice cu scopul evidenţierii variabilelor morfometrice cu rol în concentrarea scurgerii: suprafaţa, panta, circularitatea, coeficientul de formă etc. Concluzia ce se desprinde din acest studiu de caz este accea că asimetria bazinului este un parametru esenţial în diferenţierea comportamentului bazinelor mici la formarea viiturilor excepţionale.