fg
Volum VIII |

Fişe de proprietăţi ale solului pentru evaluarea participativă a calităţii sale în agricultura organică practicată în fermele mici

Rezumat: Un sol sănătos reprezintă baza pentru obţinerea unei hrane de înaltă calitate. Creşterea gradulului de conştienţă cu privire la un mediu sănătos şi sigur au mărit semnificaţia evaluării calităţii solului şi adoptarea unor practice raţionale de management. Evaluarea calităţii solului este vitală, dar reprezintă o sarcină costisitoare pentru cei care practică agrigultura organică şi pentru micii fermieri. Abordarea participativă în evaluarea calităţii solului poate astfel servi la asigurarea calităţii acestuia şi implicit a calităţii producţiei. Parametrii fizici, chimici şi biologici de calitate sunt identificaţi prin discuţii participative şi sunt integraţi într-un mod familiar fermierilor. Fermierii îşi evaluează solurile pe baza cunoştiinţelor dobândite, a condiţiei agro-ecologice şi a sistemului agricol din zonă. Această abordare permite integrarea ideilor fermierilor cu datele ştiinţifice cu un efort financiar minim. Deja au fost lansate anumite iniţiative, totuşi este nevoie de instituţionalizarea procesului pentru a aplica această tehnică practică la scară mare. Cercetarea preliminară din Baccheuli, Chitwan, Nepal a indicat această abordare ca fiind practică, facilă, eficientă financiar şi foarte convingătoare pentru fermieri. Mai mult, a determinat creşterea gradului de încredere a fermierilor în calitatea solurilor lor şi dus la întărirea agriculturii organice practicate de micii proprietari în Nepal.