fg
Volum VIII |

Evoluţia transportului public urban în România în perioada 1950-2006

Rezumat: Deşi are numeroase tangenţe cu transporturile rutiere, transportul urban de călători reprezintă un sector de tranziţie între transporturile rutiere şi cele feroviare. Creşterea numărului de locuitori şi extinderea oraşelor, alături de nevoia de deplasare a populaţiei au determinat evoluţia transportului urban. Scopul prezentului studiu este de a arăta dinamica numărului de oraşe cu transport în comun, evoluţia şi repartiţia geografică a reţelei de tramvaie, de autobuze, microbuze şi troleibuze în perioada 1950-2006. Dinamica parcului de autovehicule şi a transportului de pasageri în acelaşi interval de timp este un alt obiectiv al acestui articol. De asemenea, am analizat evoluţia reţelei, vagoanelor şi transportului de pasageri cu metroul între anii 1980-2006.