fg
Volum VIII |

Poziţia franjei rur-urbane în cadrul sistemelor de aşezări

Rezumat: Termenul de franja rur – urbană este mult mai puţin utilizat în literatura românească de specialitate, ceea ce ar putea fi o consecinţă a faptului că se suprapune, se confundă în delimitare cu zona periurbană sau/ şi cu periferia urbană. O trecere în revistă a termenilor ce intră în ecuaţia delimitării teritoriale, începând cu CBD-ul urban până la regiunea eminamente rurală, limpezeşte într-o oarecare proporţie succesiunea diferitelor areale concentrice. Dar pentru a dezvălui orizontul de aşteptare al acestui termen este necesară analiza accepţiunii la nivel internaţional, acolo unde este utilizat în detrimentul periurbanului sau acolo unde se întâlnesc ambii termeni. Această analiză scoate însă la lumină faptul că o cercetare empirică asupra terminologiei nu este suficientă, fiind necesară şi prioritizarea metodelor utilizate în determinarea limitelor, pentru a observa dacă arealele se suprapun sau sunt complementare.