fg
Volume XII |

Urban mobility management: new challenges for a sustainable future

Abstract: Nowadays urban areas show increasing signs of environmental problems (bad quality of air, traffic congestion, limited land resources etc.) while green areas and open spaces are under continuous threat. Urban activities deeply affect environment and the overall quality of life of the urban population. So urban mobility is becoming more and more an international problem and efforts regarding sustainable mobility issues are spreading worldwide. Several countries are proposing new standards to actual mobility, leading transport to a new sustainable future. Sustainable mobility means inducing a modal shift towards more sustainable transport patterns such as walking, cycling or public transport through the instruments of information and promotion campaigns. These measures are able to improve the effectiveness of “hard” urban transport and to develop sustainable behaviour among the citizens. Several international projects dealing with mobility management were promoted in Europe, most of them supported by the European Union. Furthermore, the European Platform on Mobility Management (EPOMM) was officially launched in 1999 as an international partnership aiming to promote and further develop mobility management in the EU. The main goal of this paper is to identify the different sustainable mobility strategies in the European context, to give an account of the most relevant European mobility projects and to try to demonstrate that best practices in sustainable mobility management could be easily transferred to other scarcely developed realities in many Italian cities.Mobilitate durabilă înseamnă a induce un transfer modal către modele de transport mai durabile, cum ar fi mersul pe jos, mersul cu bicicleta sau transportul public prin intermediul instrumentelor de campanii de informare și de promovare. Aceste măsuri sunt în măsură de a îmbunătăți eficiența transportului urban “greu”, și de a dezvolta un comportament sustenabil în rândul cetățenilor. Mai multe proiecte internaționale care se ocupă cu gestionarea mobilității au fost promovate în Europa, cele mai multe dintre ele susținute de către Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, Platforma Europeană pentru Managementul Mobilității (EPOMM) a fost lansată oficial în 1999 ca un parteneriat internațional cu scopul de a promova și de a dezvolta în continuare gestionarea mobilității în UE. Scopul principal al acestei lucrări este de a identifica diferite strategii sustenabile de mobilitate în contextul european, pentru a prezenta proiectele europene cele mai relevante de mobilitate și pentru a încerca să demonstreze că cele mai bune practici în gestionarea durabilă a mobilității ar putea fi transferate cu ușurință la alte realități abia dezvoltate în multe orașe italiene.