fg

Altele

Volum XIX |

In Memoriam – viața și activitatea Profesorului Vasile Pleniceanu

Rezumat:
Volum XIX |

Un model de rețele și organizații de turism bazat pe comunitate (CBT): o perspectivă africană și nu numai

Rezumat: Rețelele de turism bazate pe comunitate (CBT-N) sunt importante atât la nivel local, cât și la nivel global. Cu toate acestea, puține studii sunt dedicate CBT-N. Această lucrare aduce o contribuție la această lipsă de cercetări și include un studiu asupra a două rețele/ asociații CBT-N pentru a valida rolul și serviciul lor în CBT. Cele două CBT-N-uri africane analizate în această lucrare arată necesitatea reală de parteneriate și colaborări cu diverse entități și serviciile multiple pe care CBT-N-ul le oferă pentru formare, finanțare, marketing, consolidarea capacităților și împuternicirile. Acest articol analizează literatura de specialitate și CBT-N-ul african ca studiu de caz și propune un model CBT-N. Modelul, deși nu se dorește a fi atotcuprinzător, încearcă să ilustreze varietatea posibilelor colaborări din cadrul CBT-N și gama largă de servicii și activități pe care diferitele entități, în primul rând CBT-N-ul în sine, le pot propune, valorifica și administra.

Volum XVIII |

Viața și activitatea Profesorului Constantin Savin

Rezumat: In memoriam

Volum XVIII |

Dinamica periurbanului rezidențial: Estul Indiei ca studiu de caz

Rezumat: O dezvoltare importantă a așezărilor urbane în ultimele decenii a constat în extinderea rapidă a populației și a zonei construite în suburbiile și zonele diferite din punct de vedere administrativ din jurul orașelor mari. Aceste zone sunt afectate de consecințele negative ale creșterii urbane neplanificate, modificărilor asociate utilizării terenului, schimbărilor sociale rapide și degradării resurselor naturale. Orașul Burdwan este situat în zona metropolitană extinsă Calcutta și în coridorul zonei industriale Asansol. Drept urmare, acest oraș a întâmpinat probleme precum segregarea socio-spațială, decalaje socio-economice și culturale, precum și creșteri necontrolate ale prețurilor terenurilor și dezvoltare rezidențială neconformă.
Prezentul studiu prezintă rezultatele cercetării empirice privind transformarea socio-economică ca parte a urbanizării periferice. Pentru o analiză mai bună, s-au determinat indicele mijloacelor de trai (LAI) și indicele calității vieții în gospodărie (HQLI). Indicele mijloacelor de trai este analizat luând în considerare patru coordonate majore: fizice, umane, financiare și sociale, cu 12 componente ale indicatorului. Satele situate în apropierea orașului au un indice ridicat, în timp ce satele de la distanță au un indice redus. În cele din urmă, se concluzionează că pe măsură ce mijloacele de trai cresc, crește și calitatea vieții în satele din zona periurbană Burdwan.

Volum XVIII |

Asupra unei proceduri de simulare a extinderii terenurilor urbane pe baza credinței – dorinței – intenției. Studiu de caz: Regiunea Metropolitană Teheran, Iran

Rezumat: Urbanizarea, extinderea ariilor urbane, a avut o dinamică rapidă în ultimele două decenii. Fenomenul afectează procesele aerobiologice, economice, industriale, ecologice, controlul social și familia. Astfel, anticiparea extinderii zonei urbane are rol semnificativ în deciziile municipalității. Sistemul Multi-Agent (MAS) este un instrument bun pentru simularea și modelarea procesului, fiind folosit pentru rezolvarea unor problem spațiale și non-spațiale diverse. În acest articol, MAS este utilizat pentru simularea dinamicii urbane în aria rurală din jurul Teheranului – cel mai mare și dinamic oraș al Iranului. În lucrare se simulează comportamentul a trei grupuri de agenți (ecologist, industrial și rezidențial), aceste grupuri influențând dominnt populația în formarea texturii urbane. Cercetarea urmărește comportamentul acestor grupuri de agenți prin straturi tematice precum panta, aspectul, tipul de sol, distanța la zonele urbane, drumurile etc. Arhitectura agenților credință-dorință-intenție (BDI) este utilizată pentru simulare, aceasta fiind definită pe baza unor variabile, funcții și coeficienți. Simularea se desfășoară pe baza a două scenarii de interacțiune diferite. Viitoarea suprafață urbană este prevăzută prin combinația între MAS și spațiul deținut de oraș. Pentru a evalua modelul propus, compararea zonei previzionate se face pentru momente și prin scenarii diverse. Rezultatele implementării în diferite scenarii arată că rezidenții urmează interacțiunea Nash-Equilibria, coeficientul Kappa fiind de 0,8104.