fg

Altele

Volum XIX |

Strategii pentru limitare și diminuare a primului val al pandemiei de Covid-19. O abordare teritorială în țările din Europa Centrală și de Est

Rezumat: Lucrarea analizează situația din statele ECE cu privire la strategiile de limitare și diminuare a pandemiei, punând accent pe sistemele de sănătate și factorii de vulnerabilitate (valori mici ale indicelui de securitate globală a sănătății, sistemel de sănătate cu personal puțin, ponderi mari ale populației vulnerabile – persoane obeze, cu diabet sau cele care locuiesc în condiții precare). Pe măsură ce virusul SARS-COV-2 s-a răspândit în tot maimulte state, guvernele țărilor din ECE s-au grăbit să ia măsuri preventive pentru limitarea răspândirii, cu atât mai mult cu cât primele cazuri au fost importate din străinătate (în principal din Italia). Măsurile de sănătate publică luate în timpul epidemiei în primăvară au fost eficiente, în principal datorită reducerii semnificative a infectărilor datorită contactului și distanțării sociale, care a fost parțial voluntară, parțial impusă. Astfel, la începutul lunii martie, școlile au fost închise, persoanele care se întorceau din zonele cu răspândire comunitară a virusului au fost forțate să intre in carantină, urmate apoi de limitarea deplasărilor și măsuri de protecție individuale. În statele din ECE, restricțiile severe, atunci când au fost aplicate, au precedat curba infecțiilor. Au existat foarte puține diferențe în ceea ce privește conceperea și implementarea strategiilor de diminuare, care au puse în practică rapid, de unde și o rată suficient de mică a infectărilor care să nu pună o presiune mult prea mare pe sistemul de sănătate publică.

Volum XIX |

In Memoriam – viața și activitatea Profesorului Vasile Pleniceanu

Rezumat:
Volum XIX |

Un model de rețele și organizații de turism bazat pe comunitate (CBT): o perspectivă africană și nu numai

Rezumat: Rețelele de turism bazate pe comunitate (CBT-N) sunt importante atât la nivel local, cât și la nivel global. Cu toate acestea, puține studii sunt dedicate CBT-N. Această lucrare aduce o contribuție la această lipsă de cercetări și include un studiu asupra a două rețele/ asociații CBT-N pentru a valida rolul și serviciul lor în CBT. Cele două CBT-N-uri africane analizate în această lucrare arată necesitatea reală de parteneriate și colaborări cu diverse entități și serviciile multiple pe care CBT-N-ul le oferă pentru formare, finanțare, marketing, consolidarea capacităților și împuternicirile. Acest articol analizează literatura de specialitate și CBT-N-ul african ca studiu de caz și propune un model CBT-N. Modelul, deși nu se dorește a fi atotcuprinzător, încearcă să ilustreze varietatea posibilelor colaborări din cadrul CBT-N și gama largă de servicii și activități pe care diferitele entități, în primul rând CBT-N-ul în sine, le pot propune, valorifica și administra.

Volum XVIII |

Viața și activitatea Profesorului Constantin Savin

Rezumat: In memoriam

Volum XVIII |

Dinamica periurbanului rezidențial: Estul Indiei ca studiu de caz

Rezumat: O dezvoltare importantă a așezărilor urbane în ultimele decenii a constat în extinderea rapidă a populației și a zonei construite în suburbiile și zonele diferite din punct de vedere administrativ din jurul orașelor mari. Aceste zone sunt afectate de consecințele negative ale creșterii urbane neplanificate, modificărilor asociate utilizării terenului, schimbărilor sociale rapide și degradării resurselor naturale. Orașul Burdwan este situat în zona metropolitană extinsă Calcutta și în coridorul zonei industriale Asansol. Drept urmare, acest oraș a întâmpinat probleme precum segregarea socio-spațială, decalaje socio-economice și culturale, precum și creșteri necontrolate ale prețurilor terenurilor și dezvoltare rezidențială neconformă.
Prezentul studiu prezintă rezultatele cercetării empirice privind transformarea socio-economică ca parte a urbanizării periferice. Pentru o analiză mai bună, s-au determinat indicele mijloacelor de trai (LAI) și indicele calității vieții în gospodărie (HQLI). Indicele mijloacelor de trai este analizat luând în considerare patru coordonate majore: fizice, umane, financiare și sociale, cu 12 componente ale indicatorului. Satele situate în apropierea orașului au un indice ridicat, în timp ce satele de la distanță au un indice redus. În cele din urmă, se concluzionează că pe măsură ce mijloacele de trai cresc, crește și calitatea vieții în satele din zona periurbană Burdwan.