fg

Subscribe2


 

Geografie regională

Volum XV |

Evaluarea stadiului nutrițional și bolilor generate de deficiențe nutriționale prin studiu geografic: studiu de caz districtul Varanasi, India

Rezumat: Identificarea rolului pe care îl are dieta pentru declanșarea diverselor boli și evaluarea modului de nutriție al unui individ, sau al unei familii și comunități este extrem de important pentru sănătatea publică. Obiectivul principal al acestei lucrări îl reprezintă evaluarea geografică a stadiului nutrițional și bolilor nutriționale din blocurile de dezvoltare din districtul Varanasi, India. Datele primare au fost colectate de la 800 de respondenți din cele 16 sate selectate (câte 2 sate din fiecare bloc de dezvoltare) în zona rurală a districtului Varanasi, rezultatele fiind analizate cu ajutorul programului SPSS. Studiul are la bază analiza aportului zilnic de calorii așa cum rezultă din chestionarele aplicate și evaluarea nivelului de conștientizare cu privire la nutriție și bolile de nutriție în funcție structura socio-economică, tipul de gospodărie și nivelul veniturilor.
Rezultatele lucrării arată că aportul nutrițional este strâns corelat cu nivelul socio-economic al respondenților din zona rurală a districtului Varanasi. Este interesant de menționat faptul că aproximativ 15% din gospodării au un aport zilnic mai mic de 1500 de calorii/ zi, ceea ce favorizează apariția bolilor de nutriție și a malnutriției, peste jumătate din persoanele intervievate sufering de o boală de nutriție.

Volum XIV |

Cetățenii români din Ungaria conform Recensământului din 2011

Rezumat: În ultimele decenii, rolul Europei în cadrul fluxurilor migratorii s-a schimbat. În prezent, în majoritatea statelor din vestul și sudul Europei, numărul populației străine se ridică la câteva milioane. Subiectul migrației internaționale este din ce în ce mai actual în contextul durabilității societăților vest-europene îmbătrânite și al schimbărilor climatice (migrație environmentală). O dată cu schimbarea regimului politic din anii 90, statele din centrul Europei, ca urmare a convergenței și integrării economice, au devenit areale receptoare. În cazul Ungariei și a statelor învecinate, acest fenomen a dus la apariția unor situații noi. Majoritatea migranților provin din statele învecinate. Prin urmare, există certe efecte de graniță și o redistribuire teritorială a etniilor.

Volum XIV |

Reprezentarea cartografică a diferențelor în nivelul de informare publică online al unităților administrativ teritoriale din România

Rezumat: Am analizat diferențele existente în informațiile publice prezentate de unitățile administrativ teritoriale din România prin analiza website-urilor a 175 unități administrative locale folosind o bază de date standard cu 17 indicatori grupați în: indicatorii de identificare, conținut și suport administrativ. Rezultatele au fost analizate folosind elemente de statistică descriptivă și ArcGis 10 pentru reprezentarea cartografică a distribuției geografice. 2769 unități administrativ teritoriale (87,09%) au un website propriu, dar informațiile prezente pe acestea sunt deficitare, și în legătură direct cu rangul localității în rețeaua de așezări. Dezechilibrul existent între frecvența indicatorilor de conținut și a celor administrativi de suport indică o politizare a website-urilor, în detrimentul informării și participării publicului. Cele mai mici valori ale informațiilor publice disponibile online (<20%) se regăsesc în județele cu un nivel ridicat al ruralității sau în cele care au o distribuție etnică a populației distinctă.

Volum XIV |

Model de analiză generală a pretabilității terenurilor pentru noile proiecte de infrastructură din Țara Bârsei (România)

Rezumat: Demersul acestui studiu se concentrează pe un spațiu geografic cu valențe istorice, situat în zona de curbură internă a Carpaților.
Perspectiva căilor de comunicație în acest spațiu este condiționată din punct de vedere geografic, în primul rând de morfodinamica reliefului înconjurător. Metodologia de lucru s-a bazat pe analiza în ArcGIS a patru factori principali pentru infrastructura de transport: geodeclivitatea, litologia, pedologia și modul de utilizare al terenurilor.
Analiza pretabilității terenurilor trebuie să reprezinte etapa premergătoare a oricărui nou proiect de infrastructură, pentru că aceasta reliefează perfect gradul de favorabilitate al noilor rute proiectate și scutește eventuale costuri suplimentare de mentenanță, reabilitare și remodelare din faza postconstrucție, îmbunătățind prognoza de fiabilitate a proiectelor. Pretabilitatea terenurilor pentru infrastructura de transport constituie o problemă de actualitate pentru această regiune deoarece în ultimul secol rețeaua de căi de comunicație a cunoscut o diversificare și o extindere exponențială, tot mai accentuată și mai accelerată în ultima perioadă, datorită intensificării traficului rutier și feroviar. Această tendință manifestată de altfel la nivel global impune redimensionarea și adaptarea infrastructurii de transport la noile nevoi de mobilitate ale societății.
Odată cu această dezvoltare, zonele pretabile infrastructurii de transport prezintă un grad ridicat de saturație edilitară, astfel încât sunt necesare noi rute de legătură pe terenuri mai puțin pretabile care trebuie analizate pentru optimizarea și sustenabilitatea noilor trasee de convergență din Țara Bârsei. Harta finală rezultată în urma analizei GIS oferă arealului focalizat perspective pozitive de dezvoltare a infrastructurii de transport, îndeosebi în spațiul depresionar, pentru zona montană conturându-se noi rute cu pretabilitate medie.

Volum XIV |

Impactul resurselor de teren comun în dezvoltarea regională durabilă: o analiză geografică

Rezumat: India este o ţară agricolă, viaţa locuitorilor fiind dependentă de resursele lor de teren. Creşterea demografică a creat o imensă presiune asupra resurselor de teren indiene, în mod special asupra terenurilor agricole. În condiţiile permanentei fragmentări a terenurilor de-a lungul timpului, micile proprietăţi nu mai sunt economic viabile pentru fermierii săraci. Pe parcursul ultimelor decenii s-a înregistrat o creştere regulată a consumurilor agricole. Astfel, beneficiile obţinute din activităţile agricole s-au redus în timp. În această situaţie, fermierii mici şi marginali, în general şi persoanele care nu deţin terenuri, în particular, se bazează pe resursele locale de terenuri comune (RTC) pentru a-şi suplimenta veniturile şi pentru a-şi asigura mijloacele de existenţă.
În condiţiile în care sunt „accesibile” tuturor şi nimeni nu are drepturi exclusive asupra lor, RTC sunt în general folosite în moduri diferite pentru obţinerea câştigurilor economice. Pădurile furnizează lemn pentru construcţii şi pentru foc, precum şi alte produse forestiere, păşunile susţin şeptelul, iar terenurile necultivate şi neproductive sunt folosite pentru construcţia caselor, a fermelor avicole şi în zootehnie. Diverse studii au evidenţiat faptul că acestea asigură 16 până la 50% din venitul persoanelor care nu deţin terenuri, respectiv al fermierilor săraci. Din cauza „liberului acces” şi a utilizării excesive, RTC se restrâng pe întregul teritoriu al Indiei şi, în mod particular în Câmpia Indo-Gangetică. Lucrarea de faţă a avut ca scop analiza dinamicii RTC dintr-un district situat în această câmpie, în statul Uttar Pradesh. Studiul evidenţiază declinul considerabil al acestor resurse în ultimele decenii. Analiza detaliată a utilizării RTC şi a corelaţiilor sociale dovedeşte rolul acestora în obţinerea beneficiilor economice şi a mijloacelor de trai pentru utilizatori. Astfel, lucrarea de faţă evidenţiază importanţa RTC pentru dezvoltarea regională durabilă.