fg
Volum XIX |

O estimare a schimbărilor de temperatură a suprafeței terenului utilizând date Landsat multi-temporale din districtul Ghaziabad, India

Rezumat: Creșterea rapidă a populației urbane din India creează un element esențial pentru dezvoltarea mai multor infrastructuri urbane. Temperatura suprafeței terenului (LST) este un factor semnificativ în multe domenii precum schimbările climatice, utilizarea terenurilor urbane/acoperirea terenului (LULC), studiile privind echilibrul termic și un aport cheie pentru modelele climatice. Obiectivul principal al acestei lucrări este examinarea multi-temporală a temperaturii suprafeței terenului (LST) și a modificărilor Indexului de vegetație cu diferențe normalizate (NDVI) din districtul Gaziabad din Uttar Pradesh, India, folosind datele satelitului LANDSAT în platforma GIS. Pentru a calcula schimbările și relația dintre temperatura suprafeței terenului (LST) și utilizarea/acoperirea terenului (LULC), datele Landsat LST pe pentru lunile septembrie ale anului 2000, 2011 și 2018 au fost utilizate în acest studiu. LST a fost estimat în ceea ce privește valorile Indexului de vegetație cu diferențe normalizate (NDVI), determinate din benzile infraroșii și roșii. Emisivitatea suprafeței terestre (LSE) este preluată direct din benzile infraroșu termic. Studiul de față se concentrează pe funcțiile ArcGIS Raster și calculul Raster folosind LANDSAT din septembrie, benzi termice (10, 11 și 6). Rezultatul acestei lucrări arată că temperatura suprafeței a fost ridicată în zona deschisă și construită, în timp ce este relativ scăzută în zonele cu vegetație bogată și terenuri agricole. De asemenea, se recomandă ca, pentru a reduce temperatura suprafeței terenurilor din zonele urbane, să fie adoptate strategii de planificare urbană durabilă care includ densificarea zonelor de vegetație și adoptarea altor inițiative verzi, cum ar fi silvicultura urbană.

Volum XIX |

Detectarea și caracterizarea unui sit arheologic cu epave în Strâmtoarea Sonde, Indonezia

Rezumat: O serie de situri arheologice subacvatice din întreaga lume au evidențiat importanța localizării și detectării epavelor. Accidentele sunt o posibilă cauză a scufundării acestor nave. Naufragiul vasului MV Bahuga Jaya, situat în Strâmtoarea Sonde, Indonezia, ar putea fi un astfel de exemplu. Sondajul multi-fascicular reprezintă o tehnică adecvată pentru cartografierea locației epavei, deoarece poate produce un model digital (DEM) de înaltă rezoluție, cât și imagistică de radioreflectie. Pentru ambele se utilizează examinarea vizuală. Cu toate acestea, analiza morfometrică a DEM și analiza texturii obținute prin retrodifuzie, combinate ulterior cu clasificarea automată, ar putea oferi un rezultat mai bun în detectarea și monitorizarea epavelor. Lucrarea de față prezintă analiza pantelor pe baza batimetriei DEM și analizei texturii pe baza imaginilor de radioreflectie. Aceste caracteristici texturale de prim ordin sunt folosite pentru a efectua o clasificare SVM (Support Vector Machine), cu scopul de a distinge între epavă și elementele ce nu aparțin acesteia. Pentru a detecta locației epavei, se folosește o combinație între clasificarea SVM și analiza pantelor. Ulterior, un algoritm de grupare (K-means clustering) este utilizat pentru a caracteriza fundul mării. Rezultatele indică faptul că o combinație între învățarea automată și analiza morfometrică poate oferi rezultate promițătoare în detectarea epavelor. În plus, rezultatul aplicării algoritmului de grupare menționat relevă faptul că în arealul în studiu domină fundul marin cu duritate scăzută, care deține 56,4%, față de 43,6%, cât revine celui dur. Acest studiu ar putea juca rol de instrument complementar în monitorizarea și gestionarea locației sitului arheologic subacvatic.

Volum XIX |

Evaluarea modificărilor spațiale asociate dinamicii utilizării/acoperirii terenurilor, folosind date Landsat multi-temporale, în unitatea admin-istrativă Dadri, Gautam Buddh Nagar, India

Rezumat: Lucrarea prezintă observații importante referitoare la securi-tatea alimentară și a apei din mediul periurban, luând în considerare datele din teren și clasificarea imaginilor sateli-tare pentru a înțelege tiparele modificărilor spațiale ale resurselor naturale și impactul lor asupra agriculturii și resurselor de apă. Gautam Buddh Nagar este una dintre zonele urbane importante ale Regiunii Capitalei Naționale, fiind asociată activității multifuncționale; numărul mare de proiecte de infrastructură în continuă dezvoltare, precum și alte activități antropice în zonă determină o presiune crescândă asupra apei, agriculturii și sănătății umane. Imag-inile satelitare Landsat din 2000, 2005, 2010 și 2016 au fost clasificate și utilizate pentru a obține reprezentarea uti-lizării/acoperirii terenului din zonă, pentru a estima și a înțelege rata modificărilor din ultimii 16 ani. Sunt carto-grafiate clasele importante de utilizare a terenului, precum terenurile agricole, vegetația, terenurile construite, ter-enurile deschise și corpurile de apă. Rezultatele indică fap-tul că în cei 16 ani vegetația (2,26%), corpurile de apă (1,65%) și terenurile agricole (3,5%) au înregistrat un declin major, în timp ce suprafețele construite au câștigat aproxi-mativ de patru ori mai mult teren (de la 3,39% la 12,26%). Rezultatele lucrării arată clar că extinsele modificări ale acoperirii naturale a terenurilor afectează agricultura, pre-cum și resursele hidrografice locale de suprafață și sub-terane.

Volum XIX |

Delimitarea franjei rururbane: municipalitatea Uluberia, districtul Haora, India ca studiu de caz

Rezumat: În India, majoritatea centrelor urbane cresc foarte rapid atât spațial, cât și demografic. Această extindere alimentează procesul de urbanizare și diseminează caracteristicile urbane către regiunile periferice. Ca urmare, creșterea și extinderea rapidă a zonelor urbane către cele rurale înconjurătoare favorizează dezvoltarea neplanificată și întâmplătoare și transformă arealul într-unul cu atât mai complex. De-a lungul timpului, distincția dintre rural și urban se atenuează treptat, astfel că un nou tip de structură apare la marginea orașelor, caracterizată prin forme mixte de utilizare a terenului, activități socio-economice și denumită franja rururbană. Lucrarea delimitează franja rururbană a municipalității Uluberia pe baza unor indicatori selectați de structură demografică și servicii economice. Indicele de urbanitate și Indicele de urbanitate compus au fost utilizați pentru delimitarea franjei rururbane. Au fost identificate și denumite patru componente ale franjei municipalității Uluberia utilizând Media±Deviația Standard.

Volum XIX |

Situația condițiilor de locuit, a dotărilor și a facilităților domestice din franja rururbană a orașului Faizabad, India

Rezumat: Scopul principal al acestei lucrări este de a examina efectul urbanizării asupra condițiilor de locuire și a accesului la facilitățile de bază în periferia rururbană a orașului Faizabad. Hrana, îmbrăcămintea și adăpostul sunt nevoile de bază pentru supraviețuirea ființelor umane. Deși alimentele și îmbrăcămintea au propria lor importanță, totuși, nevoia unor condiții de locuit mai bune nu poate fi ignorată. Starea inadecvată a condițiilor de locuit afectează calitatea vieții și bunăstarea socială. Franja rururbană are, în general, caracteristici unice. Această zonă mixtă este caracterizată atât prin prezența unor case tradiționale, cât și a unor case noi cu toate facilitățile. Acest studiu se bazează în principal pe surse secundare de date colectate din arhivele rurale și din statisticile legate de locuire de la recensământul național. Lucrarea relevă faptul că doar în franja primară condițiile generale de locuit și dotările locuințelor sunt mai bune. Astfel, această lucrare sugerează câteva măsuri ameliorative pentru îmbunătățirea condițiilor generale de locuit în periferia rururbană a orașului Faizabad.