fg
Volum XII |

Rute tematice în județul Szalbocs-Szatmár-Bereg conform opiniei vizitatorilor

Rezumat: În prezent, rolul și importanța culturii pentru turism este tot mai mare. Una din principalele manifestări ale acestui proces o reprezintă îmnulțirea rutelor tematice. Întrucât aceste rute sunt „produse” noi, monitorizarea lor este foarte importantă. Lucrarea de față analizează trei rute tematice din județul Szalbocs-Szatmár-Bereg (Ungaria), folosind rezultatele unui studiu on-line și analiza conținutului paginilor web. Conform rezultatelor prezentei cercetări, vizitatorii potențiali nu au suficiente informații despre aceste rute. Accesibilitatea și serviciile disponibile au fost evaluate ca fiind puțin peste medie de către turiștii care parcurseseră cel puțin una din rute. În același timp erau satisfăcuți de atitudinea personalului. Pe baza experienței lor, ar recomanda aceste rute prietenilor, ceea ce poate fi un mijloc eficient de promovare. Turiștii chestionați apreciază pozitiv inițiativa pentru stabilirea acestor rute tematice, ceea ce indică potențialul și importanța rutelor, însă acestea trebuie dezvoltate mai mult și promovate.

Volum XII |

Turismul industrial – tendințe și oportunități

Rezumat: În ultimele decenii, au apărut noi tipuri de destinații turistice ca urmare a unei competiții tot mai strânse și a unei economii în schimbare a regiunilor. În unele cazuri, unele locuri, care anterior erau considerate urâte și repulsive au devenit atracții turistice. Ca parte a acestui proces, s-a afirmat și turismul industrial. Asta înseamnă că fostele fabrici sau cele care sunt încă funcționale au devenit atracții turistice. Lucrarea de față prezintă cadrul conceptual pentru turismul industrial și discută principalele tendințe ale acestui sector. De asemenea, sunt analizate posibilitățile pentru dezvoltarea turismului industrial în Ungaria. Lucrarea se bazează pe studiul calitativ și cantitativ al conținutului paginilor web, în urma analizării site-urilor web ale agențiilor de turism, autorităților locale și regionale și ale altor companii pentru a afla în ce măsură acestea consideră că există vreo posibilitate pentru turismul industrial. Conform rezultatelor acestui studiu, Ungaria, deși dispune de un bogat patrimoniu industrial, și fabrici încă viabile, nu are dezvoltat turismul industrial.