fg
Volum XXI |

Transformarea regiunilor de la granița ucraineano-poloneză: experiența Ucrainei

Rezumat: Lucrarea abodează chestiunea granițelor statale, subliniind faptul că granița este un fenomen multifunctional, ce cuprinde mai multe componente. S-a dovedit că o graniță recunoscută la nivel internațional și stabilită legal capătă în timp un statut politic. Granița politică este un fenomen dinamic și holistic, inalienabil în logica internă a dezvoltării. Chestiunea funcționări și suportul instituțional pentru granițele statale au fost generalizate. Influența granițelor asupra dezvoltării regiunilor din zona de graniță a fost dezvăluită si s-a propus o schemă pentru dezvoltarea și integrarea zonelor de graniță. Au fost analizați factorii care condiționează dezvoltarea zonelor de la graniță, precum și procesul pentru formarea diferitelor sisteme socio-economice ținând cont de condițiile predominante și funcționalitatea acestora. S-au adus clarificări cu privire la importanța funcționării granițelor, dezvoltarea regiunilor de graniță și formarea anumitor tipuri de legături, precum și gradul de stabilitate al granițelor și formarea unui mediu politic corespunzător.