fg
Volum XV |

Aplicarea modelului SWAT pentru simularea emisiilor de nutrienți într-un bazin hidrografic agricol din Ucraina

Rezumat: Pentru prima dată în Ucraina, o modelare SWAT a fost aplicată într-un bazin hidrografic pentru analiza contaminării unui corp de apă de suprafață, cu compuși cu azot și fosfor. Model a fost aplicat într-un bazin hidrografic mic, Holovesnya (suprafaţa de 30,4 km2), situat în zona forestieră a Ucrainei, in teritoriul stației de pentru studiul bilanţului apei „Desna”. Modelul a rulat, la pas de timp de o zi pentru anii 1985-1988, 2007, 2009, 2010, 2012. Calibrarea și validarea în cadrul SWAT-CUP, au arătat rezultate bune pentru râuri (NS, R2> 0,6, PBIAS <4%), acceptabile pentru azot și fosfor (NS> 0,6, RSR <0,6, PBIAS <43%). Curgerea şi evacuarea compușilor minerali cu azot și fosfor au estimat dependența de diluția nutrienților, iar cantitatea și practica fertilizării au fost evaluate pentru a oferi recomandări managementul agricol. Creșterea cantității de îngrășăminte determină reducerea eficienței sale. Utilizarea separată a fertilizatorilor conduce la reducerea cu 66% a îndepărtării nitraților.

Volum XV |

Studii experimentale pe teren privind percolarea substanțelor humice din turbării și estimarea rolului lor în transportul fierului dizolvat

Rezumat: Un experiment pe teren privind substanțele humice și transportul minereului de fier dizolvat din apă într-un bazin hidrografic a fost realizat în perioada de primăvară. Studiile au fost efectuate pe microparcele (2x1m), cu un strat de turbă de 50 cm adâncime.
Pe parcursul topirii zăpezii, s-a format şi scurgerea intermediară. S-au obținut valorile distribuției caracteristice pentru două fracții principale de substanțe humice – humici și acizi fulvici între faza solidă şi lichidă a scurgerii din turbă. S-a demonstrat că procesul de complexare cu acizi fulvici, extinde semnificativ limitele de migrare ale fierului în faza dizolvată. Prin intermediul modelării termodinamice s-a constatat că valoarea pH-ului apei și concentrația de acizi fulvici sunt factorii limitativi pentru existența fierului într-o fază dizolvată. A fost propusă o metodologie pentru predicția emisiilor de substanțe humice și a fierului în scurgerile lichidă a râului Pripyat (Ucraina).