fg
Volum XV |

Evaluarea modelelor de geo-patrimoniu – analiză și aplicare pe profilele de loess din regiunea Voivodina

Rezumat: Valorea turistică a geositurilor de patrimoniu are un rol important în decizia turiștilor de a vizita o anumită destinație. De asemenea același sit poate ajuta actorii din turism să decidă despre investițiile ce trebuie făcute în anumite geosit-uri. Pentru a evita subiectivitatea în evaluarea valorilor au fost create metode cantitative de evaluare a obiectivelor, neexistând prea multe criterii de diferențiere. Sunt evaluate valorile științifice, reprezentativitatea, integritatea precum și infrastructura turistică.. Modelele de evaluare au ca scop atragerea atenției spre situația curentă și potențialul fiecărui geosit analizat. Lucrarea prezintă o analiză a modelelor cantitative de evaluare a patrimoniului geologic, iar eficiența lor este verificată prin evaluarea a trei profile de loess din Vojvodina, ce fac parte din Lista Patrimoniului Geologic al Serbiei. Diferenţe între modele este influențată de gradul de acuratețe al evaluării, pentru unele modele criteriile nefiind foarte clare când se atribuie valorile.