fg
Volum XI |

Oportunități de dezvoltare a turismului pe digul râului Letea din rezervația naturală a biosferei Delta Dunării

Rezumat: La nivelul Deltei Dunării domină zonele rurale. Digul râului este Letea- localitatea C.A. Rosetti fiind considerată cea mai izolată așezare din România. Realizarea unui instrument strategic pentru dezvoltarea turismului în localitatea Rosetti pentru a transforma întregul său patrimoniu natural și cultural, s-a dovedit a fi o problemă cu mai multe etape, având în vedere contextul economic și social al așezărilor umane. Dezvoltarea socio-economică depinde de un transport minim și de căi de acces rutiere.
Problema principală este de a schimba gestionarea resurselor existente și de a reduce fenomenul de depopulare accentuată și subdezvoltarea economică actuală. Există multe dezavantaje, iar ultimii 20 de ani au adus schimbări esențiale pozitive în viața comunității.
Gradul de izolare geografică nu trebuie să fie primordial și își poate diminua influența prin extinderea și modernizarea liniilor de comunicație și a nivelului de trai prin crearea de facilități și utilități, prin diversificarea ocupațiilor locale. Există oportunități reale de investiții pentru a începe lucrările și pentru a dezvolta turismul rural în această situație.