fg
Volum XIX |

O estimare a schimbărilor de temperatură a suprafeței terenului utilizând date Landsat multi-temporale din districtul Ghaziabad, India

Rezumat: Creșterea rapidă a populației urbane din India creează un element esențial pentru dezvoltarea mai multor infrastructuri urbane. Temperatura suprafeței terenului (LST) este un factor semnificativ în multe domenii precum schimbările climatice, utilizarea terenurilor urbane/acoperirea terenului (LULC), studiile privind echilibrul termic și un aport cheie pentru modelele climatice. Obiectivul principal al acestei lucrări este examinarea multi-temporală a temperaturii suprafeței terenului (LST) și a modificărilor Indexului de vegetație cu diferențe normalizate (NDVI) din districtul Gaziabad din Uttar Pradesh, India, folosind datele satelitului LANDSAT în platforma GIS. Pentru a calcula schimbările și relația dintre temperatura suprafeței terenului (LST) și utilizarea/acoperirea terenului (LULC), datele Landsat LST pe pentru lunile septembrie ale anului 2000, 2011 și 2018 au fost utilizate în acest studiu. LST a fost estimat în ceea ce privește valorile Indexului de vegetație cu diferențe normalizate (NDVI), determinate din benzile infraroșii și roșii. Emisivitatea suprafeței terestre (LSE) este preluată direct din benzile infraroșu termic. Studiul de față se concentrează pe funcțiile ArcGIS Raster și calculul Raster folosind LANDSAT din septembrie, benzi termice (10, 11 și 6). Rezultatul acestei lucrări arată că temperatura suprafeței a fost ridicată în zona deschisă și construită, în timp ce este relativ scăzută în zonele cu vegetație bogată și terenuri agricole. De asemenea, se recomandă ca, pentru a reduce temperatura suprafeței terenurilor din zonele urbane, să fie adoptate strategii de planificare urbană durabilă care includ densificarea zonelor de vegetație și adoptarea altor inițiative verzi, cum ar fi silvicultura urbană.

Volum XV |

Evaluarea acurateţii clasificării modului de utilizare/acoperire a terenurilor folosind imagini de teledecţie multi-rezoluţie

Rezumat: Informaţii precise şi în timp util privind utilizarea/acoperirea terenului (LULC) sunt necesare pentru planificarea și gestionarea durabilă a resurselor naturale. Imaginile de teledetecţie sunt surse majore de informare și sunt utilizate pe scară largă pentru cartografierea și monitorizarea diferitelor caracteristici ale terenului. Imagini de la diverși senzori, cu diferite rezoluții spațiale, sunt disponibile; cu toate acestea, selectarea rezoluției spațiale corespunzătoare este o sarcină esențială pentru a extrage informațiile dorite din imagini. Această lucrare prezintă concluziile referitoare la clasificarea LULC bazată pe imagini de teledetecție multi-rezoluţie. Datele optice colectate de trei senzori diferiți (LISS IV cu 5,8 m și Landsat 8-OLI cu 30 m și respectiv AWiFS cu 56 m rezoluție spațială), în 2013, sunt examinate în raport cu potențialul de a clasifica corect clasele specifice LULC. Clasificările imaginilor sunt realizate utilizând Clasificatorul de maximă probabilitate (MLC). Rezultatele indică faptul că precizia per total și coeficientul kappa al imaginilor LISS IV cu 5,8 m sunt mai mari decât cele ale Landsat 8-OLI cu 30 m și AWiFS cu 56 m. Înţelegerea rolului rezoluției spațiale în clasificarea precisă LULC va permite interpretarea adecvată a oricăror imagini clasificate.