fg
Volum XII |

Competitivitate și dezvoltare durabilă în orașele mici din România. Studiu de caz: Marghita

Rezumat: În jurul orașelor mici din România s-a creat ideea unei necesități de a-și asuma rolul de catalizator al dezvoltării regionale în arealele aflate în afara arealelor de influență a orașelor situate ierarhic superior. În acest context se impun întrebările dacă orașele mici pot fi competitive în provocările date de procesul de dezvoltare regională? și în special dacă prin resursele de care dispun pot induce o dezvoltare durabilă în regiune?
Indicatorii de Dezvoltare Durabilă reprezintă o conceptualizare a urbanismului sustenabil, în care folosințele terenurilor și modelele de creștere urbană sunt bazate pe nevoile orașului raportat la resursele disponibile și ținând cont de limitele ecologice.
Acesta include principii de incluziune, multidisciplinaritate și complementaritate, în vederea atingerii unei dezvoltări sociale, environmentale, economice și teritoriale echilibrate. Ca urmare, setul de indicatori urbani propuși creează cadrul unei dezvoltări urbane sustenabile. Modelul de analiză a dezvoltării durabile pentru orașul Marghita cuprinde un set de 16 indicatori și patru dimensiuni (cei patru piloni ai dezvoltării durabile: patru indicatori pentru dimensiunea economică, șapte pentru dimensiunea socială, două pentru dimensiunea instituțională și două pentru dimensiunea environmentală) care agregate determină un indicator complex.