fg
Volum XVII |

Cartarea expansiunii spaţiale urbane şi a schimbărilor în utilizarea terenurilor folosind tehnica geoinformatică în Districtul Varanasi, Uttar Pradesh, India

Rezumat: Expansiunea urbană este un fenomen mondial, iar rata de urbanizare este foarte rapidă în țările în curs de dezvoltare, cum este cazul Indiei. Aceasta se datorează în principal expansiunii neorganizate, imigrației sporite, populației în creștere rapidă. În acest context, utilizarea terenurilor și acoperirea terenului sunt considerate componentele centrale ale strategiilor actuale de gestionare a resurselor naturale și de monitorizare a schimbărilor de mediu. Avântul necontrolat al dezvoltării urbane și al schimbărilor în utilizarea terenurilor ridică numeroase probleme care ar putea avea efecte pozitive, dar și negative. Această extindere urbană necontrolată poate fi monitorizată eficient utilizând date aparţinând teledetecţiei, de la momente diferite, prin analiza digitală a imaginilor, utilizând tehnici avansate de detectare a modificărilor.
Prezentul studiu își propune să examineze modificările referitoare la expansiune urbană, la utilizarea terenurilor/acoperirea terenului (LU/LC) pe o perioadă de timp și să evalueze modelul de extindere prin tehnici SIG. Aria geografică a districtului Varanasi este de 1535 kmp, incluzând o arie rurală de 1371,22 kmp și o arie urbană de 163,78 kmp, iar populația era de 3676841 persoane în 2011. Se compune din opt unităţi administrative: Baragaon, Pindra, Cholapur, Chiraigaon, Harahua, Arajiline și Kashi Vidyapeeth. Studiul dinamicii spațio-temporale a utilizării/acoperirii terenurilor s-a efectuat pentru două repere temporale: 1990 și 2016. Sursele de date utilizate pentru analiză sunt Landsat MSS și Landsat OLI. Analiza s-a concentrat în principal asupra creșterii urbane, împreună cu schimbările în utilizarea/acoperirea terenurilor utilizând tehnici de procesare a imaginilor digitale, cum ar fi algoritmul de clasificare a riscurilor maxime pentru clasificarea supravegheată și indicele de vegetație NDVI. Tendința de extindere necontrolată este semnificativ mai mare în centrele urbane decât în unităţile administrative rurale.