fg
Volum XVIII |

Ecologiile urbane post-comuniste în cadrul orașelor mijlocii din România

Rezumat: Politicile şi intervenţiile post-comuniste, aplicate şi desfăşurate în procesul de restructurare urbană la nivel local au reprezentat factorii determinanţi în apariţia şi reproducerea spaţiilor urbane marginalizate în toate oraşele mici şi mijlocii ale României. Lucrarea analizează ecologiile urbane post-comuniste, în strânsă legătură cu mediile urbane derelicte, în contextul în care, deşi de mare interes în cercetările actuale, la nivelul României, acestea ocupă un loc periferic. Spațiul laborator îl reprezintă municipiul Lugoj, cercetarea fiind realizată între anii 2012 şi 2016. Designul metodologic este bazat pe date empirice şi informaţii rezultate prin aplicarea analizei etnografice, a observaţiei participative, a cercetării cantitative şi a metodelor calitative de investigare a spaţiului urban. Rezultatele studiului evidenţiază un declin masiv al unor spaţii urbane, cu consecinţe negative, cu elemente de risc şi insecuritate urbană şi cu implicaţii majore în imaginea oraşului şi a peisajului urban. Mai mult decât atât, aceste aspecte îşi pun amprenta asupra calităţii mediului urban şi al modului de viaţă al oamenilor la nivel local. Spaţiile marginalizate, identificate prin studiul de faţă solicită noi intervenţii de regenerare în vederea reducerii aspectelor negative ale mediului urban şi intervenţii adecvate din partea tuturor actorilor implicaţi în procesul dezvoltării urbane, din perspectiva sustenabilităţii la nivel local.

Volum XVII |

O evaluare a potențialului resurselor umane din Regiunea de Vest a României

Rezumat: Datele analizate în acest studiu arată că potențialul resurselor umane din Regiunea Vest este limitat din punct de vedere natural și caracterizat prin disparități care sunt multidimensionale din punct de vedere cantitativ și calitativ. Când luăm în considerare regiunea din punct de vedere al subunităților administrative, există zone care au resurse umane excedentare cerințelor, dar insuficient dezvoltate și dezechilibrate din punct de vedere structural (județul Hunedoara), altele cu resurse umane de înaltă calitate, dar cu resurse limitate numeric și cu mare potențial de atragere a acestora din alte zone (județele Arad și Timiș) și cazul unei zone ale cărei resurse umane sunt insuficient dezvoltate și deficitare din punct de vedere cantitativ (județul Caraș-Severin).