fg
Volum X |

Caracteristici tipologice şi morfometrice ale circurilor glaciare din bazinul Râului Doamnei (Masivul Făgăraş)

Rezumat: Caracteristici tipologice şi morfometrice ale circurilor glaciare din bazinul Râului Doamnei (Masivul Făgăraş).
Bazinul Râului Doamnei, situat pe versantul sudic al Masivului Făgăraş, este un teren adecvat de lucru pentru studiul reliefului glaciar, deoarece cuprinde cele două tipuri distincte de peisaje glaciare identificate de Emm. De Martonne încă din 1907 în Carpaţii Meridionali: peisaj glaciar de tip Făgăraş (peisaj alpin tipic) şi peisaj glaciar de tip Borăscu. Lucrarea încearcă să lămurească unele aspecte teoretice şi practice legate de definirea corectă şi identificarea circurilor şi văilor glaciare, oferind o tipologie glaciară care include criterii morfologice, genetice şi topografice. De asemenea, lucrarea cuprinde şi o hartă geomorfologică (rezultat al unei analize mai ample) a reliefului glaciar din bazinul Râului Doamnei (cu cele 7 complexe glaciare, circuri glaciare izolate, circuri glacio-nivale), alături de formele periglaciare şi suprafaţa de nivelare Borăscu.