fg
Volum XV |

Geodiversitatea şi patrimoniul în predarea geografiei cu scopul îmbunătăţirii competenţelor studenţilor în educaţia pentru dezvoltare durabilă

Rezumat: Dezvoltarea durabilă a devenit una din problemele care cere soluţii imediate la nivel global, local şi individual, ca urmare a schimbărilor climatice, poluării, dezvoltării rapide a societăţii, dar şi a transformărilor survenite în schimbul de informaţii, sectorul economic, industrial şi de afaceri şi a amprentei asupra sistemului de valori. În acest sens, educaţia pentru dezvoltare durabilă, ca parte a învăţării pe tot parcursul vieţii, a devenit una dintre cele mai importante politici strategice şi de educaţie în Serbia. Scopul lucrării este să sublinieze potenţialul geografiei ca disciplină de studiu, cu referire specială asupra rolului patrimoniului şi a geodiversităţii în educaţia pentru dezvoltare durabilă. Beneficiul abordărilor integrate şi în afara sălii de curs în predarea geografiei, favorizând o perspectivă activă, experienţială şi exploratorie în învăţarea despre geodiversitate şi patrimoniu este acela al creării competenţelor pentru dezvoltare durabilă. Ca rezultate concrete în învăţarea geografiei, competenţele reprezintă şi fundamentul conştientizării şi creşterea responsabilităţii individuale în conservarea patrimoniului şi a geodiversităţii ca parte a tezaurului naţional sârb.