fg
Volum XVII |

O evaluare a potențialului resurselor umane din Regiunea de Vest a României

Rezumat: Datele analizate în acest studiu arată că potențialul resurselor umane din Regiunea Vest este limitat din punct de vedere natural și caracterizat prin disparități care sunt multidimensionale din punct de vedere cantitativ și calitativ. Când luăm în considerare regiunea din punct de vedere al subunităților administrative, există zone care au resurse umane excedentare cerințelor, dar insuficient dezvoltate și dezechilibrate din punct de vedere structural (județul Hunedoara), altele cu resurse umane de înaltă calitate, dar cu resurse limitate numeric și cu mare potențial de atragere a acestora din alte zone (județele Arad și Timiș) și cazul unei zone ale cărei resurse umane sunt insuficient dezvoltate și deficitare din punct de vedere cantitativ (județul Caraș-Severin).