fg
Volum XIII |

Analiza susceptibilității genezei viiturilor în aria bazinului hidrografic al râului Bâsca Chiojdului

Rezumat: Prezentul articol își propune identificarea arealelor cu susceptibilitate mare în accelerarea scurgerii de suprafață a apei și astfel în alimentarea viiturilor din bazinul hidrografic al râului Bâsca Chiojdului, bazin situat în una din cele mai vulnerabile zone din România (zona de curbură) la fenomenele hidrice de risc. Analiza susceptibilității a fost posibilă prin luarea în considerare a zece factori principali cu un rol esențial în geneza viiturilor pentru ca în final să rezulte o hartă a suprafețelor de versanți cu susceptibilitate ridicată în alimentarea viiturilor și declanșarea acestora la nivelul albiei râurilor din bazin. Indicele propus, FFSI (Flash Floods Susceptibility Index), rezultat în urma însumării factorilor analizați, prezintă cele mai ridicate valori în general în cadrul arealului depresiunii Drajna, în această zonă fiind situate principalele localități din cadrul bazinului. Susceptibilitatea ridicată a genezei viiturilor în această zonă se datorează asocierii a celor mai mulți factori de risc din cei analizați și anume litologie favorabilă scurgerii accentuate, pante cu valori ridicate, grad mare de despădurire ș.a. De asemenea, arealele identificate ca fiind critice din punct de vedere al potențialului de formare a viiturilor prezintă un risc ridicat și la geneza și declanșarea altor fenomene asociate precum inundațiile și alunecările de teren.

Volum XII |

Vulnerabilitatea la viscol a Drumului European 85, pe sectorul dintre Urziceni și Buzău

Rezumat: Viscolul reprezintă riscul climatic cu cel mai mare impact negativ asupra funcționalității căilor rutiere din partea de Sud-Est a României. Cu o vulnerabilitate ridicată la viscol se prezintă și sectorul Drumului E85 dintre Urziceni și Buzău, aceasta fiind confirmată în perioada 26 ianuarie – 14 februarie 2012, când artera rutieră a fost blocată pentru o perioadă de 10 zile. Pentru stabilirea gradului de vulnerabilitate a tronsoanelor componente sectorului de drum analizat, s-a calculat și spațializat în mediul GIS Indicele Vulnerabilității Căilor Rutiere la Viscol (IVCRV) care integrează factori precum: orientarea tronsoanelor de drum, densitatea caselor din vecinătatea drumului, lățimea satelor traversate de E85, potențialul la troienire a zăpezii, orientarea zonelor construite traversate de E85 față de acesta și prezența formelor negative de relief în lungul sectorului de drum. Calculul IVCRV evidențiează prezența pe 74% din lungimea tronsoanelor analizate a unei vulnerabilități ridicate și foarte ridicate la fenomenul de viscol. Aceste porțiuni de drum necesită adoptarea unor măsuri de protecție precum: plantarea unor perdele forestiere, îndesirea și creșterea dimensiunilor parazăpezilor și dotarea autorităților locale cu un număr mai mare de utilaje de deszăpezire.