fg
Volum XV |

Efectul schimbărilor nivelului apei subterane asupra comunităților de plante alese din zone umede

Rezumat: Arealele cu zone umede mențin un nivel ridicat de umiditate a solului în orice moment şi sunt inundate la intervale regulate de timp. Nivelurile ridicate ale apelor subterane ajută la crearea unor zone umede, ceea ce face o relativă lipsă a pierderilor apei de suprafață. Articole importante admit ipoteza că zonele din zonele umede sunt caracterizate de un nivel sezonier ridicat de apă și secetă. Aceste modificări ale conținutului de apă afectează semnificativ prezența comunităților de plante rare. Scopul acestei lucrări este de a determina efectul variației nivelului apelor subterane asupra comunităților de plante selectate în zonele umede. De asemenea, lucrarea își propune să evalueze dacă alți factori determinanți afectează aceste comunități de plante: (1) relief, (2), condiții climatice (precipitații, temperatură), (3) impactul uman. Mai mult decât atât, lucrarea oferă o analiză detaliată hidrografică a zonelor umede, inclusiv informații privind căile de migrare a apei, sisteme de reîncărcare a apei, precum și sursele pierderilor de apă. Zona de studiu este format din Piaśnickie Laki – o arie naturală protejată din nordul Poloniei, aproape de coasta Mării Baltice. Aceasta, a fost desemnată sit „Natura 2000” și este bogată în comunități de plante rare, cum ar fi stuful (Molinietum medioeuropaeum), care se dezvoltă în zone de umiditate variabilă a solului. Cea mai mare parte a activității de cercetare a constat în analiza literaturii și lucrul în teren şi au constat în instalarea unui sistem de monitorizare a apelor subterane, staţie hidrometrică pentru monitorizarea nivelului apelor subterane şi de suprafață, stației hidrometrică pentru debitele de apă curse pe râurile mari din apropierea zonei de studiu. Activitățile de teren au fost realizată în perioada 2014 – 2015. Cercetarea datele colectate indică faptul că nivelul apelor subterane a variat pe parcursul perioadei de studiu. Aceste condiții au ajutat la producerea unei rate ridicată de creștere a plantelor și a unei rate crescute a evapotranspiraţiei zonei de studiu, care a contribuit la reducerea nivelului apelor subterane. Ca o condiție de bază pentru funcționarea variabilă a umidităţii solului, comunități erbacee (Molinietum medioeuropaeum) sunt un model specific de control a variabilității nivelului apelor subterane. Micile depresiuni din zona studiată asigur rezervația naturală studiată oferă cele mai bune condiții pentru apariția comunităților de stuf.

Volum XV |

Debite de apă poluate şi deversate în Golful Gdansk de bazine hidrografice mici, în orașul de coastă Sopot

Rezumat: Scopul studiului este determinarea cantitativă a apelor uzate care intră în Golful Gdańsk – parte din Marea Baltică. Zona de studiu este formată din bazine hidrografice mici în orașul Sopot, acesta se întinde de-a lungul golfului. Cercetarea urmărește, de asemenea, pentru a determina în timp, volumele de apă uzate deversate şi nu pe distribuțiile spațiale. Un alt scop este acela de a identifica factorii determinanți principali care pot afecta calitatea apei în râuri care se varsă în dreptul orașului Sopot. Utilizarea terenului este considerată factor determinat. Zona de studiu este format din șapte bazine hidrografice mici, în orașul Sopot, fiecare cu un canal de curgere deschis. Perioada de studiu a fost 2014 – 2015. Testele de laborator au fost efectuate pentru a determina concentrația atât a azotului total, cât și a fosforului total. Alte măsurători incluse în studiu: pH, conductivitate specifică, temperatura apei, conținutul de oxigen dizolvat și conținutul de substanțe în suspensie. Pentru fiecare râu studiat au fost măsurate debite de apă. Au fost realizate şi comparații cu date meteorologice locale. Cercetările au arătat că nici unul dintre cele 6 studiate râurile au prezentat concentrații de azot total peste norma acceptată în Polonia pentru clasa 1 de calitate a apei (5 mg·dm-3). Valorile medii anuale a variat 0.60-1.28 mg·dm-3. Clasa 1 norma pentru fosfor (0,2 mg·dm-3), nu a fost depășită în cazul fosfor total în oricare dintre cele 6 râurile studiate. Valorile fosforului au variat 0.066-0.1 mg·dm-3. Cantitatea anuală tranzitată de cele 6 râuri din zona orașului Sopot, în timpul perioadei de studiu a fost de 4.295,9 kg pentru azot total și 370,2 kg pentru fosfor total. În scop comparativ, conținutul furnizat de Polonia în ansamblu, în anul 2012 a fost: 210.768.000 kg de azot total, și 15.269.000 kg fosfor total. În final, cele 6 râuri analizate în lucrare contribuie în ansamblu, cu 0,002% din masa biogenică furnizată la Marea Baltică de către Polonia.