fg
Volum XIII |

Utilizarea SIG și teledetecției pentru cartarea zonelor de risc la inundații în districtul Varanasi, India

Rezumat: Inundațiile reprezintă unul din dezastrele naturale care determină pierderi considerabile de vieți omenești și pagube materiale, ce se produc cu o frecvență stranie în diferite părți ale țării, pe care deseori le devastează. Zonele cele mai expuse la inundații din India sunt cele din bazinele fluviilor Gange și Brahmaputra, pagubele produse de inundații în bazinul Gangelui reprezentând aproape 60% din totalul înregistrat la nivelul țării. Frecvența acestora crește dinsre vest spre est (de-a lungul Gangelui) și de la sud spre nord (spre zona colinară). Articolul de față aduce în discuție utilizarea sistemelor informatice geografice (SIG) pentru cartarea zonelor supuse riscului la inundații în Varanasi, unul din cele mai importante districte din Câmpia Indo-Gangetică. Acest district se confruntă cu inundații serioase în sezonul ploios ca urmare a cantităților uriașe de precipitații căzute în bazinul Gangeluui. Pierderile de vieți omenești și pagubele materiale datorate inundațiilor cresc de la an la an în zona de studiu. Putem spune că cele mai mari inundații au avut loc în luna august din anul 2013, când majoritatea câmpiilor, utilizate intens în agricultură, au fost serios afectate. Identificarea zonelor predispuse la inundații din aria de studiu reprezintă primul pas pentru prevenirea și atenuarea efectelor inundațiilor. Baza de date oferită de SIG a fost utilizată pentru a delimita și trata problemele legate de inundații din aria de studiu. S-a realizat o hartă a zonei de studiu, ce acoperă o suprafață de 1526 km2, ce prezintă zonele supuse riscului la inundații cu ajutorul datelor oferite de teledetecție (IRS-P6, LISS III, 2008). în total, în districtul Varanasi, au fost identificate cinci zone de risc. Cu ajutorul teledetecției, aceste zone au fost clasificate ca zone cu risc mic, mediu, mare, foarte mare și extrem.

Volum XII |

SIG în planificarea sistemului sanitar. Studiu de caz: Varanasi, India

Rezumat: Această lucrare îşi propune să analizeze relevanţa Sistemelor Informatice Geografice (SIG) pentru planificarea sistemului sanitar la nivelul unui district. În acest scop, s-a încercat calcularea numărului necesar de spitale, pentru a cunoaşte în ce sectoare trebuie deyvoltate unităţi sanitare. Astfel, s-a recurs la layere tematice pentru a produce hărţi tematice ponderate, care au fost suprapuse şi adăugate pentru a obţine indicele necesarului de unităţi sanitare (HRI) şi harta cu zonele în care este nevoie de spitale (HRZ). Aceste hărţi sunt foarte utile pentru a calcula cu precizie ariile din districtul Varanasi care dispun de o bună infrastructură medicală şi cele care necesită îmbunătăţiri. Valorile Indicelui necesarului de unităţi sanitare, conform metodei ponderate, variză între 11 şi 23. Calcularea, prin metoda ponderată, a indicilor aleşi a scos la iveală faptul că ariile care au o nevoie foarte mare şi mare reprezintă 46,62%, şi, respectiv 7,55%, în timp ce doar 3,39% şi 42,63% au nevoie redusă şi moderată în districtul Varanasi. Datele primare sunt deasemenea colectate în urma intervievării a 800 de respondenţi din 16 sate selectate (câte 2 sate din fiecare bloc de dezvoltare) din zona rurală a districtului, care aveau cunoştinţe despre utilizarea unităţilor sanitare. Răspunsurile acestora au fost analizate cu ajutorul software-ului SPSS. Este interesant de menţionat faptul că doar 25,38% dintre respondenţi sunt satisfăcuţi de serviciile sanitare oferite de centrele primare de sănătate (PHC), în timp ce 60% dintre respondenţi sunt doar parţial satisfăcuţi, restul de 14,62% (117 respondenţi) fiind nemulţumiţi de aceste servicii.