fg
Volum IX |

Evaluarea practicilor de management al fertilităţii solului şi constrângerile acestora în diferite locaţii din Nepal

Rezumat: În anul 2009 a fost realizat un sondaj cu fermierii pentru a evalua practicile de management al fertilităţii solului şi constrângerile aferente în sistemele agricole din anumite zone de deal şi de vale din Nepal. La anchetă au participat treizeci de gospodării din comitetul rural de dezvoltare (CRD) Okharpouwa, districtul Nuwakot şi treizeci de gospodării din CRD Fulbari, districtul Chitwan, fiind folosite chestionare semi-structurate. În plus, pe parcursul cercetării au fost realizate interviuri cu furnizorii-cheie de informaţii, anchete prin liste de control, observaţii în teren şi documentări asupra cazurilor individuale. Studiul a evidenţiat faptul că îngrăşământul natural de fermă (ÎNF) a constituit principala sursă de nutrienţi, deşi folosirea gunoiului de la păsări, de la capre, a celui vegetal şi a fertilizatorilor chimici a fost, de asemenea, comună. A fost înţeles faptul că managementul ÎNF şi al altor tipuri de îngrăşământ natural în groapa de gunoi şi pe câmp nu este eficient pentru conservarea nutrienţilor. În mod similar, fermierii au preferat cultivarea permanentă a cerealelor sau realizarea culturilor comerciale, nefiind realizate culturi amestecate sau rotaţii cu legume, şi terasările în zona de deal, ceea ce a limitat producţiile agricole superioare din dealurile şi văile nepaleze. Problemele specifice din arealele deluroase au inclus eroziunea şi pierderea nutrienţilor, acidificarea solului, în vreme ce dificultăţile specifice zonelor de vale au inclus folosirea dezechilibrată a îngrăşămintelor, culturile intensive şi pierderile agricole determinate de managementul necorespunzător.

Volum VIII |

Fişe de proprietăţi ale solului pentru evaluarea participativă a calităţii sale în agricultura organică practicată în fermele mici

Rezumat: Un sol sănătos reprezintă baza pentru obţinerea unei hrane de înaltă calitate. Creşterea gradulului de conştienţă cu privire la un mediu sănătos şi sigur au mărit semnificaţia evaluării calităţii solului şi adoptarea unor practice raţionale de management. Evaluarea calităţii solului este vitală, dar reprezintă o sarcină costisitoare pentru cei care practică agrigultura organică şi pentru micii fermieri. Abordarea participativă în evaluarea calităţii solului poate astfel servi la asigurarea calităţii acestuia şi implicit a calităţii producţiei. Parametrii fizici, chimici şi biologici de calitate sunt identificaţi prin discuţii participative şi sunt integraţi într-un mod familiar fermierilor. Fermierii îşi evaluează solurile pe baza cunoştiinţelor dobândite, a condiţiei agro-ecologice şi a sistemului agricol din zonă. Această abordare permite integrarea ideilor fermierilor cu datele ştiinţifice cu un efort financiar minim. Deja au fost lansate anumite iniţiative, totuşi este nevoie de instituţionalizarea procesului pentru a aplica această tehnică practică la scară mare. Cercetarea preliminară din Baccheuli, Chitwan, Nepal a indicat această abordare ca fiind practică, facilă, eficientă financiar şi foarte convingătoare pentru fermieri. Mai mult, a determinat creşterea gradului de încredere a fermierilor în calitatea solurilor lor şi dus la întărirea agriculturii organice practicate de micii proprietari în Nepal.