fg
Volum XIX |

Evaluarea modificărilor spațiale asociate dinamicii utilizării/acoperirii terenurilor, folosind date Landsat multi-temporale, în unitatea admin-istrativă Dadri, Gautam Buddh Nagar, India

Rezumat: Lucrarea prezintă observații importante referitoare la securi-tatea alimentară și a apei din mediul periurban, luând în considerare datele din teren și clasificarea imaginilor sateli-tare pentru a înțelege tiparele modificărilor spațiale ale resurselor naturale și impactul lor asupra agriculturii și resurselor de apă. Gautam Buddh Nagar este una dintre zonele urbane importante ale Regiunii Capitalei Naționale, fiind asociată activității multifuncționale; numărul mare de proiecte de infrastructură în continuă dezvoltare, precum și alte activități antropice în zonă determină o presiune crescândă asupra apei, agriculturii și sănătății umane. Imag-inile satelitare Landsat din 2000, 2005, 2010 și 2016 au fost clasificate și utilizate pentru a obține reprezentarea uti-lizării/acoperirii terenului din zonă, pentru a estima și a înțelege rata modificărilor din ultimii 16 ani. Sunt carto-grafiate clasele importante de utilizare a terenului, precum terenurile agricole, vegetația, terenurile construite, ter-enurile deschise și corpurile de apă. Rezultatele indică fap-tul că în cei 16 ani vegetația (2,26%), corpurile de apă (1,65%) și terenurile agricole (3,5%) au înregistrat un declin major, în timp ce suprafețele construite au câștigat aproxi-mativ de patru ori mai mult teren (de la 3,39% la 12,26%). Rezultatele lucrării arată clar că extinsele modificări ale acoperirii naturale a terenurilor afectează agricultura, pre-cum și resursele hidrografice locale de suprafață și sub-terane.