fg
Volum XV |

HYDROBOD: obținerea unui SIG – bazat pe o bază de date cu soluri hidrologice și un calculator al coeficientului de scurgere pentru Austria de Jos

Rezumat: În statul federal Austria de Jos, modelul ploaie-scurgere este o metodă recunoscută si utilizata în estimarea debitelor maxime ale viiturii, în bazine hidrografice mici, acolo unde nu exista măsurători hidrometrice directe. Un important parametru de intrare pentru aceste modele este coeficientul de scurgere volumetric, care până în prezent a fost estimat prin metode destul de simple, (de exemplu, metoda CN a U.S.G.S), însă aceasta nu a oferit rezultate foarte fiabile.
Proiectul HYDROBOD își propune să ofere o bază de date solidă și omogenă a unor parametrii hidraulici de sol de bază pe întreaga suprafață a statului (peste 19.000 km²) și conține un model hidrologic pentru estimarea coeficienților de scurgere, care să țină cont de anumite variabile relevante de intrare. În prima etapă (HYDROBOD I), parametrii hidraulici ai solului se calculează prin metode de regionalizare și se asamblează pentru întreaga Austriei de Jos, folosind un baze de date SIG (ESRI ArcGIS 10.2; 50 x 50 m celulă). Acestea includ adâncimea stratului de sol, capacitate de stocare, conductivitate verticală saturată, plus o clasificare a tipurilor de reacție a solului specifice evenimentelor pluviale. Datele sunt acum disponibile pentru trei straturi de sol, de la suprafața solului în jos, pană la 1 m. În a doua etapă (HYDROBOD II), a fost reglat un model eveniment vertical unidimensional, care sa permită calculul coeficienților de scurgerile pentru o ploaie in fiecare celulă din zonă Austriei de Jos. Acest model utilizează parametrii hidraulici ai solului obținuți din HYDROBOD I, plus o estimare a fluxului vertical a porilor nesaturați și un model de retenție a apei in sol cu mai multe module. Modelul are nevoie de următorii parametri de intrare: un fișier cu forma bazinul hidrografic și un set de precipitații (durata si strat). Rezultatele calculelor sunt: coeficienți de scurgere (ca medie pe bazinul hidrografic) pentru fiecare pereche un set de precipitații pentru diferitele scenarii de umiditate inițiala (de la „uscat” la „saturat”). Validarea modelului este promițătoare.