fg
Volum XII |

Impactul creșterii animalelor asupra dezvoltării socio-economice în Nordul Indiei

Rezumat: Creșterea animalelor are o contribuție economică semnificativă, nu numai ca îngrășământ natural în agricultură, dar și pentru producția de lapte și carne. După Prima și a Doua Revoluție verde, importanța șeptelului în India a depășit funcția de producție. Acesta este folosit la tracțiune, iar bălegarul este folosit pentru culturile agricole și drept combustibil în uzul gospodăresc. Astfel, prin reducerea consumului de energie din surse neregenerabile, șeptelul are o contribuție pozitivă la protecția mediului. Deși cultura plantelor și creșterea animalelor sunt în mare parte interdependente, cea de a doua reprezintă un mecanism important pentru reducerea riscurilor compromiterii recoltelor. În cadrul sistemelor economice care dispun de puține terenuri agricole, creșterea animalelor reprezintă un sprijin considerabil în ceea ce privește venitul și crearea de locuri de muncă pentru milioane de oameni fără pământ sau pentru micii proprietari.

Studiul de față analizează rolul creșterii animalelor pentru dezvoltarea socio-economică a unui district agricol din nordul Indiei. Analiza întreprinsă indică că districtul Mahamaya Nagar a cunoscut o schimbare radicală a acestui sector economic. Rolul șeptelului pentru furnizarea de produse alimentare și asigurarea unui sistem de cultură sustenabil este evident. Creșterea animalelor este practicată în general de grupurile sociale neprivilegiate sau deprivate, oferind un loc de muncă crescătorilor. Astfel, studiul dezvăluie importanța creșterii animalelor și impactul acestei activități asupra dezvoltării districtului Mahamaya Nagar.