fg
Volum XXI |

Încrederea în mass-media locală și în informațiile pe care le împărtășesc în timpul pandemiei de Covid-19: exemplul Belgradului

Rezumat: Analiza literaturii interne și străine, în special cercetările empirice anterioare referitoare la pandemii (fără a include forțele naturii și procesele pe care le creează), indică ipoteza că oamenii sunt (direct sau indirect) vinovați pentru ele. Având în vedere că mass-media transmite informații legate de intensitatea răspândirii pandemiei, rata mortalității bolnavilor etc., a fost realizat un sondaj privind încrederea cetățenilor în mass-media locală și informațiile pe care le transmit pentru a afla cât de mult contribuie mass-media la intensitatea răspândirii efectelor negative ale pandemiei de Covid 19. Au fost definite patru ipoteze ca întrebări la care au fost solicitate răspunsuri ale respondenților: frecvența informației prin diferite tipuri de media; evaluarea măsurii în care diferitele tipuri de mass-media oferă posibilitatea informării obiective; existența unei mass-media libere, independente și imparțiale în Serbia și găsirea adevărului în mass-media. Cercetarea este de tip cantitativ, realizată pe un eșantion de 600 de respondenți din orașul Belgrad folosind metoda biroului, interviuri și prin chestionare electronice, în care întrebările din prima parte au vizat variabilele socio-demografice ale respondenților, în timp ce în partea a doua grupul de variabile dependente a fost operaționalizat prin enunțuri, care au fost evaluate pe o scară Likert. Au fost oferite mai multe subîntrebări în cadrul celor patru întrebări principale. Analiza statistică descriptivă (procente, medie aritmetică), testul T, analiza varianței cu un singur factor, abaterea standard, analiza regresiei multiple și coeficientul de corelație Pearson au fost utilizate pentru analiza datelor. Nivelul de semnificație statistică a fost stabilit la p<0,05, iar toate datele obținute au fost procesate în programul SPSS, versiunea 23.