fg
Volum XI |

Potențialul turistic al orașului Galați și valorificarea sa durabilă

Rezumat: Acest studiu analizează potențialul turistic natural al orașului Galați în contextul dezvoltării durabile, pornind de la evaluarea cantitativă și calitativă a patrimoniului turistic natural, cu scopul de a evidenția elementele de atractivitate, precum și factorii locali care încurajează sau împiedică funcționalitate turistică. Evaluarea calitativă a potențialului turistic, realizat prin cuantificarea atracțiile turistice, care au fost grupate în mai multe tipuri, a permis identificarea atracțiilor turistice. O atenție deosebită a fost acordată vegetației naturale, care nu a fost foarte afectată de societatea umană și care a fost protejată și păstrată în cadrul Programului european Natura 2000. Analizele întreprinse și indicatorii bioclimatici calculați pe baza datelor existente dovedesc că în această zonă climatul local este favorabil pentru activitățile turistice. Interesul nostru pentru această temă provine din dorința de a evidenția potențialul turistic al acestui spațiu geografic și de a-l promova la nivel național.