fg
Volum XIII |

Analiza regimului și bilanțului hidrologic în bazinul râului Temstica (sud-estul Serbiei) în perioada 1980-2012

Rezumat: Articolul analizează regimul și bilanțul hidrologic al râului Temštica pe o perioadă de 33 de ani (1980-2012). Pentru această perioadă, nivelul mediu al râului Temštica a fost de 41 cm. Debitul mediu al râului la stația Staničenje pentru perioada analizată a fost de 5,63 mc/s. Schimbările anuale în debitul mediu urmează variațiile anuale ale debitelor minime și maxime lunare. În concluzie, regimul hidrologic al râului Temštica este unul continental moderat. Deși cantitatea de precipitații nu este foarte redusă – 596 mm/an, din care 217,05 mm sau 36,42% se infiltrează și 378,92 mm, adică 63,58% se evaporă, raportul dintre componentele bilanțului hidrologic al bazinului este deficitar, fiind necesare măsuri pentru îmbunătățirea situației în acest bazin hidrografic.