fg
Volum XVIII |

Evaluarea riscului consumului de hidrocarburi aromatice (studiu de caz: Mesopotamichthys sharpeyi din zona umedă Huralazim, Iran)

Rezumat: Scop: hidrocarburile aromatice reprezintă unul dintre cei mai importanți poluanți ai mediului. Acești compuși, chiar în concentrații foarte mici, au caracteristici cancerigene și sunt cunoscuți din punct de vedere cantitativ și calitativ drept compuși care afectează toate componentele mediului datorită activităților umane. Studiul de față analizează concentrația hidrocarburilor aromatice în ihtiofauna (Mesopotamichthys sharpeyi) din zona umedă Huralazim, calculând riscul la care se expune populația consumând acest pește.
Material și metodă: În toamna anului 2018, 210 pești au fost colectați din 4 rezervoare (7 stații). Analiza celor 16 compuși ai hidrocarburilor s-a făcut cu ajutorul GC-FID (Shimadzn-14A), echipat cu o coloană capilară (RTX-5).
Rezultate: Cea mai mare concentrație a hidrocarburilor pe bază de ulei a fost înregistrată la stația 7 (43.93 ± 2.70 mg/kg), iar cea mai mică concentrație la stația 1 (9.52 ± 3.06 mg/kg). Cea mai ridicată rată a incidenței cancerigene a fost de 1,13 la stația 7, iar cea mai mare rată de mutație, 23,49, la stația 5. Rata cancerigenă graduală a Benzo [a] pirenei a variat între 0,00003 and 0,0029 și n în general, pe tot cuprinsul zonei umede Huralazim fiind de 0,0027. Riscul mutației gradule pentru benzo [a] pirena a fost evaluat la 0,055 (variind între 0,034 și 0,061).
Concluzii: Conform standardelor compușilor cancerigeni și cu potențial pentru mutații genetice, se poate afirma că un consum zilnic de pește provenit din această zonă umedă crește riscul de cancer pentru populație. Trebuie luate măsuri pnetru a reduce consumul de pește pescuit aici, întrucât acesta este expus unei poluări considerabile din zona umedă Huralazim, astfel ncât să se limiteze riscul de îmbolnăviri în rândul populației autohtone.