fg
Volum XV |

Dezvoltarea demografică a așezărilor din districtul Banatul de Sud

Rezumat: Dezvoltarea demografică a așezărilor din Voievodina se face în concordanță cu legile procesului de urbanizare, ce s-a manifestat în două etape: prima, începută după cel de al doilea război mondial, a ținut pană la începutul anilor 80 din secolul al XX-lea, și s-a caracterizat printr-o polarizare policentrică; cea de a doua etapă, care continuă și în prezent, este cea a polarizării monocentrice. Întrucât așezările lasă o amprentă fundamentală asupra peisajului cultural, fiind totodată principalul determinant al organizării funcționale și transformărilor spațiului geografic, lucrarea de față analizează dezvoltarea spațial-demografică și funcțională a rețelei de așezri din districtul Banatul de Sd, pe baza unor indicatori cantitativi și calitativi.
Rețeaua de așezări cuprinde 94 de localități grupate în 8 municipalități: Pančevo2, Vršac, Kovin, Alibunar, Bela Crkva, Kovačica, Opovo and Plandište. Datele statistice pentru componentele demografice ale rețelei de așezări sunt analizate pentru trei perioade inter-censuare, respectiv 1981-1991, 1991-2002 și 2002-2011. Analiza componentelor demografice a indicat existența a doi poli de concentrare a populației, ce domină rețeaua de așezări a districtului: Pančevo (un sub-centru al zonei metropolitane Belgrad-Novi Sad) și Vršac.