fg
Volum XX |

Educația online asigură o predare și evaluare eficientă a Geografiei? O perspectivă românească a elevilor de clasa a 5-a

Rezumat: Învăţământul online s-a dezvoltat mult ȋn timpul Pandemiei de Covid 19. Deşi existau resurse online de ȋnvăţare şi predare şi ȋnainte de anul 2020, acestea nu erau suficient testate sau folosite. In geografia modernă, elevii trebuie să ȋşi dezvolte competenţe, cunoştinţe, să fie motivaţi şi implicaţi ȋn cercetarea geografică. Obiectivele noastre sunt legate de ȋntrebarea de cercetare a acestui studiu şi anume cum percep elevii această nouă formă de evaluare, evaluarea online şi dacă au anumite preferinţe legate de instrumentele folosite ȋn evaluarea online (Google Forms şi Wordwall). Datele legate de percepţia elevilor faţă de aceste instrumente de evaluare online au fost colectate printr-un chestionar online, pe un eşantion de 85 de elevi din clasa a V-a (10, 11 ani). Metodele de analiză au fost word cloud analysis şi analiza statistică multivariată. Rezultatele obţinute au arătat că elevii sunt deschişi la evaluarea online prin noile metode. Mai mult, acest tip de evaluare le ofera o alternativă mai simplă pentru a ȋnvăţa, ȋnţelegând mai bine sau reţinând cu uşurinţă lecţia predată. Aspectul celor doua platforme interfaţă (exemplu interfaţă prietenoasă) şi modul de utilizare (uşor de folosit) reprezintă o variabilă importantă percepută de elevi, şi anume acestora le poate induce bucuria de a participa la o competiţie online. Există şi aspecte negative semnalate de ei, legate mai ales de ȋngrijorarea privind conexiunea la Internet şi timpul prea scurt. Evaluarea online rămâne o alternativă ȋn această perioadă. Utilitatea acestor instrumente nu este deloc de neglijat ȋn condiţiile ȋn care grupul ţintă continuă ȋnvăţământul online de mai bine de un an şi procesul de predare-ȋnvăţare trebuie să se adapteze actualului context