fg
Volum XI |

Evaluarea potenţialului turistic al peisajelor din Georgia

Rezumat: Scopul principal al acestui studiu îl reprezintă elaborarea metodologiei pentru evaluarea potențialului turistic al peisajului, pe baza analizei spațio-temporare și a sintezei complexelor teritoriale naturale (CTN). Studiul de față vizează întregul teritoriu al Georgiei. Pentru acest scop, am folosit foarte multe date statistice, observații pe teren desfășurate într-o lungă perioadă de timp pentru diferite tipuri de peisaje, precum și materiale cartografice. Toate datele au fost grupate în funcție de trei factori principali, și anume factori naturali, socio-economici și culturali-istorici. O atenție deosebită a fost acordată sistematizării datelor obținute din sursele geografice și statistice, cu referire la datele geografice pentru diferite unități de peisaj, estimării principalilor factori generatori, funcții și potențialului turistic, creării unui inventar al peisajelor și cartării tematice. Studiul se bazează pe o analiză comprehensivă, care permite definirea unui potențial semnificativ sau redus al diferitelor unități de peisaj, permițând compararea potențialului turistic pentru mai multe peisaje, ținând cont de parametrii integrați rezultați în urma analizei multifactoriale. Studiul prezintă principalele trăsături ale repartiției neuniforme a potențialului turistic al peisajelor din Georgia. Baza cartografică a studiului o reprezintă Harta peisajelor Georgiei la scara 1:1.000.000 și 1:500.000, unde sunt figurate tipurile de peisaj, subtipurile, genurile și tipurile de CTN. Toate aceste date au fost procesate cu ajutorul SIG, în final fiind obținute mai multe hărți tematice.