fg
Volum XV |

Măsurarea şi modelarea transportului de apă în Skaftafellsheiði – Islanda

Rezumat: Zonele cu bazalte acvifere groase sunt folosite în scopuri de alimentare cu apă potabilă și de irigare, cum ar fi Grupul Columbia River Bazalt în nord-vestul SUA şi Deccan Traps in India. Oricum, procesele de precipitații-scurgere în aceste zone bazaltice sunt insuficient înțelese. Fisurile de răcire pot transporta cantități mari de apă, dar – datorită porozității lor limitate – acestea sunt vulnerabile pentru captări in exces. In Islanda, în micul bazin hidrografic bazaltic Skaftafellsheiði (4 x 6 km), datele de teren au fost colectate în 2014 și 2015. Două râuri cu debite mici au tranzitat ploaia netă. Precipitația a fost măsurată la diferite altitudini pe cumpănă de apă. De asemenea, au fost măsurate şi debite de apă din râuri. Un model de curgere a apelor subterane a fost elaborat pentru a obține o imagine mai în detaliu asupra proprietăților fizice ale acviferului bazaltic și a proprietăților procesului precipitații-scurgere. Experimentele de teren au arătat că precipitațiile cresc liniar cu înălțimea suprafeței. În medie, precipitațiile la 800 m + MSL au fost aproape duble, în raport cu acela de la 200 m + MSL. ETpot calculată a fost destul de mare, din cauza celor 19 ore potențiale de soare pe zi din timpul verii islandeze. Experimentele pe teren a relevat un răspuns rapid al debitelor asociate unor ploi şi constanța scurgerii de bază, în timpul perioadelor uscate. Aceasta indică o capacitate de infiltrare limitată, dar și o capacitate de stocare considerabilă în straturile subsecvente. Stratul de turbă este considerat a fi dominant în cantonarea resurselor de apă. Turba, regolitul și un strat organic format stratul superior au fost rulate prin programul de modelare a apelor subterane GMS-Modflow. Depozitele acvifere bazaltice au fost modelate prin metoda multistrat. Cele mai bune rezultate au fost obținute considerând scăderea conductivității hidraulice cu adâncimea. Modelul tranzitoriu a supraestimat nivelurile apelor subterane de la priză, dar a reușit să reproducă destul de bine condițiile umed/uscat din bazinul hidrografic. Acest lucru indică faptul că este posibilă modelarea complexă a acviferelor bazaltice, plecând de la un Volum Elementar Reprezentativ (VER) extins.