fg
Volum XII |

Noile tendințe de imigrare în Sicilia: între acceptare și respingere. Studiu de caz – orașul Vittoria

Rezumat: Această lucrare prezintă fluxurile de imigranți străini în Sicilia, care s-au intensificat în ultimul timp, cu scopul de a sublinia cât de traumatic a fost acest proces pentru societatea siciliană. Deși toleranța față de străini este adânc înrădăcinată în obiceiurile și traițiile sicilienilor, situația pare să se schimbe în ultimul timp ca urmare a apariției mai multor grupuri etnice ce se stabilesc pe pământ sicilian, având un impact considerabil asupra instituțiilor locale, economiei și societății. Populația siciliană este rezultatul unei mixturi de rase și etnii. Totuși, de la sfârșitul secolului al XIX-lea, populația sicilienă a fost relativ stabilă și omogenă. Comunitatea Albanezilor, fondată în 1500, și mai recenta Mazara del Vallo, care găzduiește un grup numeros de tunisieni, au fost doar cazuri izolate. Anii 70 reprezintă punctul de cotitură, Sicilia devenind dintr-un spațiu de emigrare unul de imigrare, foarte multe minorități etnice folosind Sicilia drept un coridor natural ce canalizează fluxurile dinspre Mediterana. În concluzie, dorim să aflăm care este nivelul intoleranței și acceptării, și care este mai pregnant.