fg
Volum XI |

Caracteristici ale rețelei de așezări urbane din Republica Macedonia

Rezumat: Această lucrare analizează rețeaua de așezări urbane din Republica Macedonia, distribuția lor teritorială și operativitatea lor. Este prezentată situația actuală și perspectivele pentru dezvoltarea urbană a așezărilor (dezvoltarea actualelor așezări și creșterea promitățoare a unora, care să le permită schimbarea statutului, devenind așezări urbane). Scopul principal al lucrării îl reprezintă evidențierea direcțiilor de răspândire a populației în teritoriul Republicii Macedonia, care în momentul de față prezintă caracteristici nefavorabile. Atenție deosebită a fost acordată următoarelor caracteristici economico-funcționale ale așezărilor: posibilități de transport, navetism și alte criterii.