fg
Volum XXI |

Dezvoltarea transportului public urban in Polonia în perioada 2004-2020 co-finanțat de către UE: caracteristici geografice și disparități

Rezumat: Lucrarea prezintă proiectele din domeniul transportului public urban, care au fost implementate în Polonia după integrarea în Uniunea Europeană, cu sprijinul financiar al Fondului European Regional pentru Dezvoltare, Fondul European pentru Coeziune și Mecanismul de Conectare a Europei. Aceste proiecte au fost clasificate ținând cont de tipul de activități și modul de transport, precum și distribuția lor teritorială la nivelul țării. Proiectele privind transportul public urban, finanțațe de către UE, au avut un impact considerabil asupra multor orașe mari și mici din Polonia în ultimi ani. Cu toate acestea, ele au fost raspândite foarte inegal la nivelul țării.