fg
Volum IX |

Comparație între Câmpia Olteniei și Platoul Dobrogei de Sud în funcție de deficitul pluviometric

Rezumat: Câmpia Olteniei şi Podişul Dobrogei de Sud sunt două regiuni situate în cele două extreme sudice, sud-vestice şi respectiv sud-estice ale României cu caracteristici climatice distincte, ca urmare a multiplelor influenţe climatice care se exercită asupra lor. Evoluţiile climatice, mai ales din ultimele trei decenii şi manifestările regionale ale fenomenelor climatice în legătură cu încălzirea climatică globală au determinat mai ales în aceste regiuni schimbări semnificative. În legătură cu aceste aspecte este şi regimul pluviometric deficitar. În lucrarea de faţă am analizat regimul pluviometric deficitar (anual si cel din semestrul cald al anului) în Câmpia Olteniei şi Podişul Dobrogei de Sud din ultima jumătate de secol (începând cu anul 1961), tratând comparativ această problematică. Diferenţierile semnificative găsite de noi, demonstrează clar tendinţa de aridizare a climatului în aceste regiuni. Lucrarea este utilă specialiştilor din domeniul climei, studenţilor masteranzilor şi doctoranzilor.

Volum VIII |

Riscuri meteo-climatice în Câmpia Timişului cu impact asupra agriculturii

Rezumat: Lucrarea are ca obiectiv investigarea factorilor de stres termic şi de risc din perioada de maximă sensibilitate a grâului de toamnă (înspicare – înflorire – umplerea bobului). Prin intensitatea, frecvenţa şi durata lor pot avea efecte negative asupra stării de vegetaţie, determinând în final reducerea uşoară, moderată sau severă a producţiei. Studiul s-a desfăşurat la două staţii meteorologice situate în Câmpia Timişului: Timişoara şi Banloc. Cunoscând incidenţa, frecvenţa, durata şi intensitatea stresului agrometeorologic şi ai parametrilor de risc şi ai vulnerabilităţii recoltei, apare posibilitatea de minimizare a impactului lor asupra producţiilor prin adoptarea anumitor strategii şi măsuri de protecţie la nivel local.