fg
Volum XV |

Studii experimentale pe teren privind percolarea substanțelor humice din turbării și estimarea rolului lor în transportul fierului dizolvat

Rezumat: Un experiment pe teren privind substanțele humice și transportul minereului de fier dizolvat din apă într-un bazin hidrografic a fost realizat în perioada de primăvară. Studiile au fost efectuate pe microparcele (2x1m), cu un strat de turbă de 50 cm adâncime.
Pe parcursul topirii zăpezii, s-a format şi scurgerea intermediară. S-au obținut valorile distribuției caracteristice pentru două fracții principale de substanțe humice – humici și acizi fulvici între faza solidă şi lichidă a scurgerii din turbă. S-a demonstrat că procesul de complexare cu acizi fulvici, extinde semnificativ limitele de migrare ale fierului în faza dizolvată. Prin intermediul modelării termodinamice s-a constatat că valoarea pH-ului apei și concentrația de acizi fulvici sunt factorii limitativi pentru existența fierului într-o fază dizolvată. A fost propusă o metodologie pentru predicția emisiilor de substanțe humice și a fierului în scurgerile lichidă a râului Pripyat (Ucraina).