fg
Volum XII |

Rute tematice în județul Szalbocs-Szatmár-Bereg conform opiniei vizitatorilor

Rezumat: În prezent, rolul și importanța culturii pentru turism este tot mai mare. Una din principalele manifestări ale acestui proces o reprezintă îmnulțirea rutelor tematice. Întrucât aceste rute sunt „produse” noi, monitorizarea lor este foarte importantă. Lucrarea de față analizează trei rute tematice din județul Szalbocs-Szatmár-Bereg (Ungaria), folosind rezultatele unui studiu on-line și analiza conținutului paginilor web. Conform rezultatelor prezentei cercetări, vizitatorii potențiali nu au suficiente informații despre aceste rute. Accesibilitatea și serviciile disponibile au fost evaluate ca fiind puțin peste medie de către turiștii care parcurseseră cel puțin una din rute. În același timp erau satisfăcuți de atitudinea personalului. Pe baza experienței lor, ar recomanda aceste rute prietenilor, ceea ce poate fi un mijloc eficient de promovare. Turiștii chestionați apreciază pozitiv inițiativa pentru stabilirea acestor rute tematice, ceea ce indică potențialul și importanța rutelor, însă acestea trebuie dezvoltate mai mult și promovate.