fg
Volum XVI |

Măsurarea nivelului de dezvoltare socio-economică a regiunilor NUTS2 adiacente Dunării

Rezumat: Existența discrepanțelor socio-economice interne reprezintă una din principalele piedici în dezvoltarea durabilă a regiunii dunărene și ducerea la îndeplinire a diferitelor programe, strategii și planuri de acțiune pentru dezvoltare macro-regională. De aceea, este extrem de important să se evalueze aceste discrepanțe ținând cont de bază complexă, care nu doar analizează individual anumiți indicatori. Prin urmare, considerăm necesare o metodologie și o abordare mai complexe, similare cu cele utilizate pentru elaborarea modelelor europene de dezvoltare spațială. Pentru a măsura nivelul actual al dezvoltării socio-economice a regiunilor dunărene în mod complex, am elaborat indicele denumit Indicele de Dezvoltare și Prosperitate, ce a fost calculat utilizând cele mai noi date disponibile pentru 8 indicatori cheie. Spre deosebire de majoritatea studiilor care analizează regiunile NUTS0 și foarte rar NUTS1, studiul de față se axează pe analiza la nivel NUTS2, astfel încât să ofere o imagine detaliată a regiunilor dunărene. O altă diferență semnificativă comparativ cu literatura de specialitate este dată de faptul că am analizat în general doar reiunile NUTS adiacente cursului Dunării, și nu toată regiunea în ansamblu (așa cum este definită în cadrul Strategii Regiunii Dunării). Această abordare ne oferă șansa de a desfășura această analiză în două etape importante. Mai întâi, se face o analiză comparativă și o clasificare a regiunilor NUTS adiacente Dunării, ceea ce oferă mărturii empirice privind discrepanțele socio-economice destul de complexe. Apoi, pentru a putea estima rolul Dunării pentru dezvoltare în regiunile NUTS2 adiacente, am comparat rezultatele obținute pentru DPI pentru regiunile analizate cu cele pentru alte regiuni dintr-o anumită țară. Deși există unele limitări ale acestei abordări, întrucât dezvoltarea depinde de numeroși factori, foarte diferiți, rezultatele acestui studiu oferă o bază solidă pentru elaborarea unor politici adecvate pe viitor.

Volum XV |

Analiza comparativă a modelelor de localizare spațială ale investițiilor străine directe în provinciile dunărene din Bulgaria

Rezumat: Provinciile dunărene din Bulgaria se numără printre cele mai puțin dezvoltate regiuni NUTS3 din țară și din UE. Din acest punct de vedere, depășirea subdezvoltării lor socio-economice nu reprezintă numai un interes deosebit pentru politica regională din Bulgaria, dar stă, de asemenea, la baza realizării unei strategii de succes pentru dezvoltarea teritorială durabilă a regiunii transfrontaliere România-Bulgaria. Fiind un factor cheie în discursul dezvoltării regionale, investițiile străine directe ar trebui controlate în scopul de a descoperi principalele legități și tendințe din aceste provincii, precum și potențialul și perspectivele viitoarea ale acestor unități administrative, privite separat. Analiza unor indicatori cheie legați de dinamica și distribuția stocurilor de ISD și a raportului acestora pe cap de locuitor, cu densitatea ISD, și cu proporția ISD-PIB, demonstrează lipsa unei tendințe distincte și tipice pentru toate provinciile dunărene din Bulgaria în activitatea de investiții. Cu toate acestea, descoperim o trăsătură comună în modelele lor de localizare spațială – concentrația predominantă a ISD în centrele regionale. Studiul a prezentat, de asemenea, corelațiile dintre structura sectorială și livrările de ISD, precum și rolul ISD pentru modificările valorilor unor indicatori economici, sociali și demografici cheie din aceste provincii. Rezultatele analizei cantitative sunt completate de caracteristici calitative ale proceselor deoarece s-a pus un accent deosebit pe factorii următori: capacitatea insuficientă pentru a crea efecte de aglomerare; lipsa de clusterizare pe baza inițiativelor comune ale provinciilor; impactul relativ slab al zonelor comerciale libere și zonelor industriale; conectivitate slabă cu sistemul național de transport. Studiul teritorial sistematic elaborat al modelelor spațiale ale investițiilor străine în provinciile dunărene din Bulgaria este o bază solidă pentru proiectarea/ implementarea politicilor regionale și locale diferențiate, adecvate, flexibile și proactive.