fg
Volum X |

Schimbarea modului de utilizare a terenurilor în „micile grădini de tip hobby” din aria periurbană a oraşului Szeged, Ungaria

Rezumat: Una din principalele caracteristici ale franjei rur-urbane este transformarea rapidă a peisajului hibrid. Această utilizare mixtă a terenurilor se află într-o permanentă schimbare şi a devenit evidentă în Ungaria la începutul anilor 1990. Înainte de perioada tranziţiei, procesul de dezvoltare era reglat şi determinat de către guvernul naţional. În tranziţia post-socialistă, economia de piaţă a transferat ariile periurbane într-un alt context. Scopul acestei lucrări este să prezinte evoluţia franjei rur-urbane a unei ţări post-socialiste pe parcursul diferitelor regimuri, cu condiţii diferite. În plus, nu numai regimurile diferite determină transformarea ariei periurbane în ţările post-socialiste, dar, în acelaşi timp, determinanta administrativă şi istorică a spaţiului urban produce alte tipuri de localizare şi dezvoltare faţă de situaţia precedentă. Astfel, cel de-al doilea obiectiv al lucrării este să pună în discuţie modul în care contextul regional (Marea Câmpie Ungară) în care sunt poziţionate oraşele poate determina modificările franjei rur-urbane. ‘Grădina de tip hobby’ este un spaţiu urban important al ariilor periurbane. Acestea au fost create în anii 1960. Grădinile aveau funcţii agricole şi recreative. Înainte de 1989, ele reprezentau o parte semnificativă a economiei şi vieţii sociale din Ungaria. Oamenii deţineau terenuri, de unde proprietarii putuseră să vândă propriile legume în timpul socialismului. Ulterior tranziţiei, grădinile şi-au pierdut rolul, fiind importante ‘doar’ la nivel local. În ultimii 15 ani, aceste grădini au suferit schimbări variate. Funcţiile şi modul de utilizare a terenurilor în micile grădini de tip hobby s-au diversificat. Aria franjei rur-urbane a oraşului Szeged are grădini mai numeroase şi mai diversificate decât situaţia curentă din Marea Câmpie Ungară. Astfel, Szeged este un exemplu potrivit pentru a prezenta dezvoltare franjei rur-urbane, în special pentru aspecte privind transformarea ariilor cu mici grădini de tip hobby din Ungaria.